Немско-езична специалност “Химично инженерство”

Увеличаване на снимка

Специалността “Химично инженерство” (с преподаване на немски език) е въведена през 1991 г. и се основава на дългогодишната традиция на ХТМУ в подготовката на инженери по тази специалност и на договора за двустранно сътрудничество с ТУ Хамбург-Харбург. Обучението се финансира от българската и немската държава в лицето на ДААД, включително и за чуждестранни студенти от балканския регион, както и от Европейската програма Еразъм–Сократ. Абсолвентите получават образователно-квалификационна степен “Бакалавър” (B. Sc.),  професионална квалификация инженер - химик и двойна диплома от ХТМУ и от ТУ Хамбург-Харбург.