Международна парламентарна стипендия

© dpa/picture alliance Увеличаване на снимка (© dpa/picture alliance) Германският Бундестаг под патронажа на Президента на Бундестага предоставя съвместно с трите университета в Берлин Международна парламентарна стипендия.
Ежегодно се насърчават 120 души от 41 нации. Стипендията има за цел да изгражда сътрудничеството между Германия и страните-участници, да се стимулират демократичните ценности и така да се подпомага културното многообразие. Срокът на програмата се простира от 1-ви март до 31-ви юли. По време на този период стипендиантите ще посещават мероприятия и семинари и ще направят пълна практика в бюрото на депутат в Бундестага. Практиката протича чрез активната работа на стипендианта. Задачите ще са експертни разработки, писане на слова, писма и статии, подготовка на съвещания, както и дейност в секретариата. © dpa/picture alliance Увеличаване на снимка (© dpa/picture alliance)
Придружаването на депутата в избирателния район също ще е една от задачите.
По време на целия период стипендиантите ще са записани като студенти в университета “Хумболдт” и по желание като слушатели в друг университет.

След края на програмата стипендиантите могат да се възползват и от многото Алумни-клубове, които са създадени от бившите стипендианти и да станат техни членове.
Кандидатстването за България е възможно за всички български граждани, които имат завършено висше образование и към началото на програмата не са навършили 30 години. Допълнителни изисквания са много доброто владеене на немски език, както и познания от областта на германската политика, общество и история също са предпоставки, а също така и стремежът към назначение в държавната администрация или друга дейност в обществения сектор в родината.

За въпроси относно IPS, можете да се обръщате към Посолството на Германия в София, на следния e-mail-адрес: ips(at)sofi.diplo.de

За допълнителна информация и формуляри за кандидатстване:

http://bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/bulgarien.html

http://www.bundestag.de/ips

Международна парламентарна стипендия (IPS)

Bundestag Innen