Стани YFU семейство – приветствай света в своя дом!

Увеличаване на снимка Поканете един от нашите 3 ученика на разменни начала в дома си – за 4 седмици или за цялата учебна година. Лена (16), Лоренц (16 )и Лииза-Анн (18) са избрали България за страна за тяхната обменна година - помогнете им тази година да стане незабравима за тях.  Погледнете света с очите на новия член на семейството си и преживявайте много изненади и една вълнуваща година!

www.yfu.bg            www.yfubulgaria.blogspot.com        www.facebook.com/yfubulgaria   www.twitter.com/yfubg