Биографична справка

Увеличаване на снимка

Детлеф Лингеман

Роден на 10.11.1954 г. в Дюселдорф, женен, 2 деца

1973
Завършва средно образование с общ зрелостен изпит
1973 - 1975
Отбива военната си служба
1975 - 1980Следва право в Бон, Лондон и Страсбург
1980Първи държавен изпит, Кьолн
1981 - 1983Подготовка за висша дипломатическа служба
1983Изпит за висша дипломатическа служба, Бон
1983 - 1986Посолството в Москва
1986 - 1989Посолството в Бамако, заместник-посланик
1989 - 1992Министерство на външните работи
1992 - 1995Министерство на външните работи, заместник-началник
отдел
1995 - 2000Посолството във Вашингтон, ръководител на Отдела по печата
2000 - 2003Министерство на външните работи, началник-отдел
2003 - 2004Министерство на външните работи, пълномощник по
въпросите на икономическите аспекти на глобализацията и
политиката на развитие
2004 - 2006Посолството в Баку, посланик
2006 - 2008Посолството в Москва, заместник-посланик
2008 - 2010Министерство на външните работи, пълномощник по въпросите
на насърчаването на външнотърговските отношения и контрола
на износа
2010 - 2011Министерство на външните работи, пълномощник по въпросите
на контрола на износа и технологиите
2011 - 2014Посолството в Прага, посланик
от
08.08. 2014

Посолството в София, посланик