Посланик

Посланик Херберт Салбер

Херберт Салбер

От 12. септември 2017 г. Херберт Салбер е извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в България.