Почетната консулка в Пловдив

Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Plovdiv Увеличаване на снимка (© Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Plovdiv)

Почетната консулка на Федерална република Германия за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Сливен и Ямбол е

д-р МАРИАНА ЧОЛАКОВА

Адрес и координати за връзка

улица Съборна 7, 4000 Пловдив

Тел./Факс: (00359-32) 650 454

hk-diplo%27%de,plovdiv

Карта с обозначено местоположение

За почетната консулка

Д-р Мариана Чолакова е почетна консулка на Федерална република Германия от 2010 година със седалище в Пловдив и район на консулския окръг, в който са включени областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Сливен и Ямбол.

Д-р Мариана Чолакова притежава PR агенция „SOL Communications“, ръководител е на фондация „Културно наследство“, както и управител на пловдивското представителство на Българо-Германската индустриално-търговска камара.

През 2004 година д-р Мариана Чолакова бе отличена с федералния кръст за заслуги на лента.

Приемно време

понеделник до петък 10.00 – 16.00 часа

или по уговорка

Предлагани услуги

  • Издаване на удостоверения (Lebensbescheinigungen, за идентичност, пенсионни и др.)
  • Заверяване на подписи, парафи и други съкратени форми на подпис, пълно изписване на имената, на преписи или копия
  • Заверяване на преводи, потвърждаване на верността и пълнотата на преводи
  • Даване информация за германски и български граждани
  • Обслужване на изпаднали в нужда германци

Пловдив

Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland

За установяване на контакт с почетната консулка в Пловдив

Tastatur