Почетният консул във Варна

Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Varna Увеличаване на снимка (© Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Varna)

Почетният консул на Федерална република Германия за областите Добрич, Варна и Бургас е

НЕДЯЛКО НЕДЕЛЧЕВ

Адрес и координати за връзка

бул. "8-ми приморски полк" 54, етаж 2, офис 2, 9000 Varna

Тел.:  (00359-52) 693 693
Факс: (00359-52) 693 694

Лице за контакт: Елена Димитрова (български, немски и френски език)

hk-diplo%27%de,varna

Приемно време

понеделник до петък, 10.00-12.00 ч. и 14.00-17.00 ч.

Предлагани услуги

  • Издаване на Lebensbescheinigungen
  • Заверяване на фотокопия
  • Заверяване на подписи в обикновени правни казуси
  • Издаване на временни паспорти (документ за пътуване като пасаван)
  • Даване на различни информации

Карта с обозначено местоположение

Варна

Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland

За установяване на контакт с почетният консул във Варна

Tastatur