Отдел "Култура и връзки с медиите"

Увеличаване на снимка Отдел „Култура и връзки с медиите“ стимулира и координира обмена в областта на културата и образованието с България и отговаря, както за връзките на посолството с обществеността, така и за контактите с местния печат и германските представители на медиите в България. Освен това отделът подпомага работата на действащите в България германски посреднически организации в областта на културата и образованието. Съвместно със своите партньори, като Гьоте-Институт и Немското училище София, той работи за това много хора в България да продължат да се чувстват свързани с нашата страна и да изучават немски език.

Ръководител: Mapkyc Xaac

Kontakt

Ако имате въпроси, които искате да зададете посредством email чрез нашата интернет страница, моля да ползвате долуизложения формуляр.