Отдел "Политика и протокол"

Ръководителят на политическия отдел замества като Временно управляващ посланика във всички области в посолството и извън него. Политическият отдел на посолството се занимава с всички двустранни и многостранни въпроси, касаещи едновременно Германия и България. При това на преден план са въпросите във връзка с Европейския съюз. Политическият отдел информира Федералното правителство за развитието в българската външна и европейска политика и политиката за сигурност. В страната отделът поддържа контакти с правителството, с Народното събрание и политическите партии.. Той информира българските партньори също за политическото развитие в Германия. Също така политическият отдел подготвя респ. придружава посещенията на политически представители от двете страни.

Ръководител: Йорк Шуграф


Kontakt

Ако имате въпроси, които искате да зададете посредством email чрез нашата интернет страница, моля да ползвате долуизложения формуляр.