Правно-консулски отдел

Увеличаване на снимка

Правно-консулският отдел отговаря за германските граждани в България и за български граждани и граждани от трети държави във връзка с Германия. Отделът обхваща широк спектър от административни и нотариални функции и служи за връзка с вътрешногерманските институции, особено със Службите по гражданското състояние. Дейността му обхвaща между другото издаването на немски паспорти и пасавани, оказване на съдействие на германски граждани в спешни случаи, консултации при сключване на гражански брак, раждане и други събития във връзка с гражданското състояние и нотариална заверка и удостоверяване. В интегрираната в отдела Визовата служба живеещи в България чуждестранни граждани могат да получат виза за влизане в Германия.

Ръководител: Моника и Томас Хелинг

Kontakt

Ако имате въпроси, които искате да зададете посредством email чрез нашата интернет страница, моля да ползвате долуизложения формуляр.