Отдел "Преводаческа дейност"

Увеличаване на снимка Отдел "Преводаческа дейност" е самостоятелен отдел, имащ задачата да извършва целия писмен и устен превод на немски и български език във връзка с дейността на Посoлството, доколкото езиково компетенти сътрудници от другите отдели не я извършват самостоятелно, също така и когато има особени изисквания за ниво, съпътстваща информация и свързаните с това езикови познания.
Писмен и устен превод, проверка на текстове, както и терминологична дейност и консултации са основните задачи на Отдел "Преводаческа дейност". Освен това при необходимост се набавя и информация за страната.

  • Ръководител: Йорг Шенк

    Сътруднички:

    Анна Балъкчиева (заместник)
    Анета Андронова
    Милкана Делер

Kontakt

Ако имате въпроси, които искате да зададете посредством email чрез нашата интернет страница, моля да ползвате долуизложения формуляр.