Икономически отдел

After a 3.6 percent rise in 2010, German GDP is expected to jump another 2.3 percent in 2011.   Увеличаване на снимка (© picture alliance / dpa)

Икономическият отдел на посолството стимулира икономическото сътрудничество между Германия и България. Той работи в тясно сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара, с Дружеството за техническо сътрудничество и други институции за икономическо стимулиране, както и с германски предприятия в страната. Друга задача на икономическия отдел е наблюдаването и докладването за икономическото и финансово-политическото развитие в България. Все по-централно място заемат икономическите и финансовополотическите въпроси от общата политика на Европейския съюз.

Ръководител: Маркус Хаас

Kontakt

Ако имате въпроси, които искате да зададете посредством email чрез нашата интернет страница, моля да ползвате долуизложения формуляр.