Отдел "Наука"

Увеличаване на снимка Отдел "Наука" посвещава своята дейност като посредник и консултант на насърчаването и на двустранния обмен в областта на науката и изследванията. Той информира за възможности за насърчаване и кооперация за респ. между отделни лица или институции, както и за немската политика в сектора на науката. Партньори от българска страна са преди всичко научно-изследователските институти на Българската академия на науките и на софийски университети, а от немска страна – Федералното министерство на образованието и изследванията и различни научни организации и фондации.

  • Ръководител: Йорг Шенк -  тел.: +359 (2) 918380
  • Сътрудник: Мила Илиева -  тел.: +359 (2) 91838182

Kontakt

Ако имате въпроси, които искате да зададете посредством email чрез нашата интернет страница, моля да ползвате долуизложения формуляр.

Конкурси, стипендии

Тук ще намерите актуална информация за обяви за работа или практика, стипендии, програми за обмен и международни проекти в Германия.