Отдели в посолството

Отдел "Политика и протокол"

Ръководителят на политическия отдел замества като Временно управляващ посланика във всички области в посолството и извън него. Политическият отдел на посолството се занимава с всички двустранни и мног...

After a 3.6 percent rise in 2010, German GDP is expected to jump another 2.3 percent in 2011.

Икономически отдел

Икономическият отдел на посолството стимулира икономическото сътрудничество между Германия и България. Той работи в тясно сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара, с Дружеството за техническо сътрудничество и други институции за иконмическо стимулиране, както и с германски предприятия в страната...

Отдел "Култура и връзки с медиите"

Отдел „Култура и връзки с медиите“ стимулира и координира обмена в областта на културата и образованието с България и отговаря, както за връзките на посолството с обществеността, така и за контактите ...

Правно-консулски отдел

Правно-консулският отдел отговаря за германските граждани в България и за български граждани и граждани от трети държави във връзка с Германия...

Отдел "Наука"

Отдел "Наука" посвещава своята дейност като посредник и консултант на насърчаването и на двустранния обмен в областта на науката и изследванията. Той информира за възможности за насърчаване и кооперация за респ. между отделни лица или институции, както и за немската политика в сектора на науката.

(c) colourbox

Отдел "Преводаческа дейност"

Отдел "Преводаческа дейност" е самостоятелен отдел, имащ задачата да извършва целия писмен и устен превод на немски и български език във връзка с дейността на Послството...

Отдели

Kontakt

Ако имате въпроси, които искате да зададете посредством email чрез нашата интернет страница, моля да ползвате долуизложения формуляр.

Щаб на военния аташе

Седалището на военния аташе за Румъния и България е в Румъния, в Посолството на Германия в Букурещ, ул. “Кпт. Ав. Георге Деметриаде” 6-8, 011849 Букурещ...