Елисейски договор: 55 години германо-френско приятелство

Елисейски договор Увеличаване на снимка (© © Auswärtiges Amt)

Основен камък за германско-френските отношения

„И след 55 години Елисейският договор не е загубил нищо от значението си“, подчерта външният министър Зигмар Габриел. Той слага край на продължилото столетия наред съперничество между Германия и Франция и полага основния камък за едно тясно и приятелско сътрудничество. До днес Елисейският договор представлява основата за германско-френското приятелство – с никоя друга страна Германия не си сътрудничи толкова тясно. 

Придвижване напред на европейския процес на реформи

„55 години по-късно е важно да се разшири погледа“, продължава Габриел. „Германия и Франция имат обща отговорнос

т за по-нататъшното развитие на цяла Европа.“ Те заедно трябвало да продължат европейския процес на реформи. „Трябва да използваме историческия шанс, който имаме в лицето на убедения европеец Макрон: при реформирането на икономическия и валутен съюз и що се касае до това да направим Европа като цяло по-стабилна и по-справедлива.“

Според Габриел Германия и Франция трябва заедно да работят за сплотяване на ЕС и същевременно да продължават да поддържат двустранните отношения с Франция.

Договор за младежта

Договорът се състои от три части: първо той задължава двете правителства да провеждат редовни консултации на правителствено равнище. Освен това договорът предвижда тясно сътрудничество и съгласуване по всички важни въпроси на външната политика, политиката за сигурност, политиката за младежта и културата.

Друга важна част е посветена на младежта: в Договора е записано, че в двете страни следва да се насърчава изучаването на съответните езици, установява се също така и младежкият обмен. Още през 1963 г. дейността си започва и Германско-френската младежка организация  (DFJW). Оттогава над 8,4 милиона млади хора от Франция и Германия са участвали в около 320000 програми за обмен и срещи.

Европейска интеграция Елисейският договор е една от поредицата важни стъпки за сближаване след Втората световна война не само между Германия и Франция, но и в Европа като цяло. През 1950 г. Планът „Шуман“ полага основата за тясното сътрудничество в областта на минното дело, през 1951 г. е учредена Европейската общност за въглища и стомана, която от своя страна полага фундамента за създадения по-късно Европейски съюз.

В крайна сметка Елисейският договор създава основата за често цитирания двигател на европейската интеграция: един силен тандем, който се застъпва за тясното сътрудничество между всички европейски държави. „Без конкретното германско-френско сътрудничество в Европа няма да можем да постигнем напредък, това е факт“, подчерта Габриел.  

Франция и Германия ги свързва образцово партньорство. То се изразява и в нарастващия брой на съвместните външнополитически инициативи на двете страни.

Двете правителства провеждат редовно двустранни консултации, последната от които беше на 7 април 2016 г. в Мец. Там те разговаряха за интеграцията, бежанската политика, борбата с тероризма, както и за външната политика и политиката за сигурност.

Сътрудничеството в областта на политиката за сигурност между Германия и Франция също е много тясно. Съвместната германско-френска бригада беше първоначално символ за волята на двете страни за кооперация в областта на военната политика. Заедно с Еврокорпуса тя се разглежда като основна съставна част на европейски въоръжени сили в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).