Федералната полиция подпомага охраната на българската граница с МПС и термовизионна техника

На 28 септември 2016 г. президентът на дирекция „Федерална полиция в готовност“, г-н Фридрих Айхеле, предаде автомобили и термовизионна техника на българската Гранична полиция.

Посланикът на Република България във Федерална република Германия, г-н Ради Найденов, прие на 28 септември 2016 г. общо 18 автомобила и термовизионни камери на федералната полиция. Оборудването се очаква да пристигне в България в началото на октомври и е предвидено да се използва за операции по българо-турската граница.

18-те автомобила с висока проходимост се очакват в България в началото на октомври. Там те са предвидени за операции по българо-турската граница. По този повод президентът Айхеле каза следното: „Защитата на външната граница на ЕС е от голямо значение и за федералната полиция. Затова се радвам, че ние като „Федерална полиция в готовност“ можем да дадем принос за това.“