Хроника на българо-германските отношения 1901 - 1999 г.

1901

По инициатива на живеещи в Пловдив немски семейства в града е основано Немско училище, в което през първата учебна година се записват 42 ученици.

1903

Димитър Дечев, български учен в областта на класическата филология, археологията, епиграфиката и музейното дело, защитава докторат по класическа филология и философия в Университета в Гьотинген.

1904

18 август
Берлин. Първият български "дипломатически агент" в Германия, генерал-майор Н.П.Никифоров, връчва акредитивните си писма на представителя на райхсканцлера фон Бюлов, фон Рихтхофен.

1905

Основана е "Кредитна банка" със седалище в София и филиали в Пловдив, Русе, Варна и Бургас. (През 1941 г. банката е преименувана на "Германско-българска кредитна банка".) Главен акционер е Дойче банк.

1906

Лайпциг. По инициатива на немския филолог и етнограф Густав Вайганд към Лайпцигския университет е създаден "Институт по български език". През 1917 г. Вайганд публикува основния си труд "Българска граматика" и издава в съавторство с д-р Дорич "Българско-немски речник".

15 май
Генерал-майор Никифоров е назначен за "дипломатически агент" в херцогство Сакс-Кобург-Гота. Дипломатическите връзки с херцогството се прекъсват, когато то престава да съществува в края на Първата световна война.

1908

22 септември
Провъзгласена е независимостта на България. Княз Фердинанд е обявен за цар.

1908-1909
След Младотурската революция и провъзгласяването на независимостта на българската държава Дойче банк загубва контрола си над Източните железници.

1909

Лайпциг. Първо организирано представяне на българско народно творчество в Германия. По инициатива на Густав Вайганд за тържественото шествие по случай 500-та годишнина на Лайпцигския университет са изпратени 30 български народни носии.

29 април
Берлин. В писмо до цар Фердинанд германският император Вилхелм ІІ. признава независимата българска държава.

21 май
С царски Указ №11 българските представителства в чужбина са обявени за легации, а дипломатическите агенти - за извънредни пратеници и пълномощни министри. Българското представителство в Берлин се превръща в дипломатическа мисия от втора степен. Германия е четвъртият по значение външнотърговски партньор на България.

14 юли
В качеството си на първи извънреден пратеник и пълномощен министър на Царство България в Германия, генерал-майор Никифоров връчва акредитивните си писма на император Вилхелм ІІ. в Берлин. август Генералният консул на Германия в София, барон фон Ромберг, връчва на цар Фердинанд акредитивните си документи на извънреден пратеник и пълномощен министър на Германия.

1911

Германия е вторият по значение външнотърговски партньор на България. В София е основана "Българска лотарийна банка" с германски основен капитал (до 1922 г.). Георги Данаилов, професор по политическа икономия в Софийския университет, основава "Дружество за българо-германско културно сближаване". От 1 октомври 1916 г. дружеството организира курсове по български език за немската колония в страната и курсове по немски език за българи.

1913

AEG създава дъщерно дружество в София. Това е първото германско търговско дружество в България. ноември В София е основано "Германско-българско дружество".

1914

От общо 3000 български студенти 580 следват в Германия. 12 юли В навечерието на Първата световна война Германия е най-големият кредитор на България. Берлинското Дисконтово дружество отпуска на правителството на д-р Васил Радославов заем в размер на 500 млн. златни лева.

1915

август
В Мюнхен е основано Германо-българско дружество.

24 август
България подписва договор с Тристранния съюз между Германия, Австро-Унгария и Турция, както и тайно съглашение с Германия.

1 октомври
България влиза в първата световна война на страната на Германия.

1916

15 февруари
В Берлин е регистрирано Германско-българско дружество, което започва да издава в София "Deutsche Balkanzeitung" ("Немски балкански вестник"). В Берлин се откриват и информационни служби за България. февруари В Берлин е основан "Институт за икономически връзки с България". През 1918 г. е открит и негов клон в София. ноември Германско-българското дружество открива в Берлин Български център ("Bulgarisches Haus").

1918

В Берлинския университет е въведено обучение по български език. Първият лектор от България е д-р Д.Гаврийски. По инициатива на Македонското благотворително дружество в Германия се организира българска етнографска изложба, която е закрита преждевременно военните събития, а експонатите години наред остават на съхранение в Дрезденския музей на художествените занаяти. Пролетта на 1918 г. Между българското Министерство на просветата и пруското Министерство на образованието е сключен договор, предвиждащ облекчени условия за следване на български студенти в германски висши учебни заведения. април Германското "Дружество за Дунавските страни на Балканите" дарява библиотека на Българската академия на науките.

29 септември
Сключен е Солунският мирен договор.

3 октомври
Цар Фердинанд абдикира, отстъпвайки престола на сина си Борис ІІІ. (който управлява от 1918 до 1943 г.). ноември Служителите на Германската легация в София и на Българската легация в Берлин са отзовани.

1919

27 ноември
Подписан е Ньойският мирен договор. Дипломатическите отношения между България и Германия се нормализират.

1921

Възобновена е традицията на Немското училище ("Дойче шуле") в България. По примера на софийското училище са открити такива учебни заведения и в Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

1923

В Българската легация в Берлин се открива постоянна етнографска изложба. Уредник е известният български писател и дългогодишен директор на Етнографския музей в София, Ст.Л.Костов. Подобна по-малка изложба е открита и в Лайпциг. В Берлин е основано "Българско акционерно дружество за електрически предприятия - Сименс". Проф. д-р Константин Гълъбов основава в Софийския университет "Св.Климент Охридски" първата катедра по германистика в България.

1924

В София е основано "Сдружение на бившите български студенти в Германия".

1927

В София е учредено "Дружество за българо-германско културно сближаване".

1928

28 от общо 64 преподаватели в Софийския университет са завършили висшето си образование в Германия. около 1930 Основани са немскоезичните списания "Булгариенварт" и "Булгарише вохеншау".

1933

21 септември - 23 декември
Провежда се Лайпцигският процес във връзка с подпалването на сградата на Райхстага в Берлин. Между обвиняемите комунисти са българите Георги Димитров, Б.Попов и В.Танев. Георги Димитров държи пламенна защитна реч. На 31 декември прокурорът оттегля обвинението.

1934

28 февруари
Г.Димитров, Б.Попов и В.Танев са освободени от затвора и екстрадирани от Германия.

1937

Германският археологически институт в Берлин решава да отпусне средства за започнатите година по-рано разкопки в Садовец, в хода на които са открити предмети, принадлежали на готски племена. Директорът на института, Теодор Виганд, показва жив интерес към разкопките. есента на 1937 г. Водят се преговори за отпускането на германски военен заем, предназначен за оборудването на българската войска.

1938

12 март
Подписан е първият таен протокол с Третия райх за отпускането на военен заем в размер на 30 млн. марки за снабдяване на българските въоръжени сили с военна техника.

31 юли
В Солун е подписано споразумение между България и страните-членки на Балканския съюз, което легализира "тайното" оборудване на българската армия.

1938

12 март
Подписан е първият таен протокол с Третия райх за отпускането на военен заем в размер на 30 млн. марки за снабдяване на българските въоръжени сили с военна техника.

31 юли
В Солун е подписано споразумение между България и страните-членки на Балканския съюз, което легализира "тайното" оборудване на българската армия.

1940

19 юни
Между Германия и България е подписан междуправителствен договор за задълбочаване и разширяване на връзките в областта на науката и културата. Всяка от страните получава правото да основе научен институт в столицата на другата страна. В София се създава "Германски научен институт".

16 октомври
България е приканена да се присъедини към Тристранния пакт, но Цар Борис ІІІ. отказва.

1941

1 март
На среща във Виена България се присъединява към Тристранния пакт и става съюзник на Германия.

22 юни
Германия обявява война на Съветския съюз и скъсва дипломатическите си отношения с него. По молба на Германското външно министерство българското правителство започва да представлява интересите на германската страна в СССР.

1944

5 септември
СССР обявява война на България и скъсва дипломатическите си отношения със страната.

5-6 септември
Правителството на Константин Муравиев прекратява дипломатическите отношения на България с Германия.

8 септември
България обявява война на Германия. В България навлизат съветски войски.

9 септември
Отечественият фронт завзема властта в София. Швейцарската легация в София уведомява българското външно министерство, че Берн ще представлява германските интереси в България.

10 септември
Българското правителство се обръща към Швейцария с молба да представлява интересите на България в Германия.

5 октомври
Между Югославия и България е подписан договор за военно сътрудничество срещу Германия. (Това е първият външнополитически договор на България след 9.09.1944.)

1947

10 февруари
В Париж е подписан мирен договор с България.

5 октомври
България сключва споразумение за установяване на търговски взаимоотношения с британската и американската окупационна зона в следвоенна Германия.

1949

25 януари
СССР, Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния и България основават в Москва Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ). По-късно към него се присъединяват ГДР, Албания и други страни.

7 октомври
Създава се Германската демократична република.

17 октомври
София признава ГДР и установява дипломатически отношения с нея. Придържайки се към "доктрината Халщайн", Федерална република Германия не поддържа дипломатически и консулски отношения със страни, признали ГДР (вкл. и с България).

1950

Открити са дипломатически мисии на ГДР и България в София и Източен Берлин.

1953

23 октомври
Дипломатическите представителства на ГДР и България са издигнати в ранг на посолства.


1 март Българското Народно събрание гласува декрет, с който прекратява състоянието на война с Германия.

1955

14 май
Подписан е Варшавският договор за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ между България, ГДР, Унгария, Полша, Румъния, СССР и Чехословакия.

1961

Открита е Немската езикова гимназия "Карл Либкнехт" в София. До началото на 80-те години в България вече има осем училища с преподаване на немски език, а до 1990 г. те стават общо 16. В други 27 училища е въведено усилено изучаване на немски език. В Софийския и Великотърновския университет има катедри по немска филология.

1962

19 май
Открита е редовна въздушна линия за граждански полети Варна - Франкфурт на Майн.

1964

6 март
Между България и Федерална република Германия е подписано дългосрочно споразумение за установяване на търговски мисии (с визови отдели) в София, респ. Франкфурт на Майн.

1964-1969 Хайнц Херман е първият ръководител на Търговското представителство на Федерална република Германия в София.

25 октомври
Подписан е протокол за стокообмен между България и Федерална република Германия.

1965

23 май
В Мюнхен е основано Българското академично общество "Д-р Петър Берон".

1966

21 септември
Р. Лар, държавен секретар в Министерството на външните работи на Федерална република Германия, пристига на посещение в България.

11 ноември
Подписан е втори протокол за стокообмен между България и Федерална република Германия.

1967

6-10 септември
Председателят на Държавния съвет на ГДР, Валтер Улбрихт и министър-председателят на ГДР, Вили Щоф, са на посещение в София. Подписан е договор за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ.

1970

1970-1973
Ролф фон Кайзер ръководи Търговското представителство на Федерална република Германия в София.

21-30 септември
По време на обиколка в Норвегия, Исландия и Дания Тодор Живков заявява, че признаването на ГДР от всички страни-членки на НАТО е условие за установяването на дипломатически отношения с Федерална република Германия.

1971

29 януари
Сключено е споразумение за безвизов режим на пътуване между България и ГДР.

12 февруари
Подписана е Спогодба за икономическо и техническо сътрудничество между Федерална република Германия и България.

1 октомври
Между ГДР и България е подписан Договор за уреждане на въпроси, свързани с двойното гражданство.

1972

17-19 април
Първият секретар на ЦК на ГЕСП, Ерих Хонекер, пристига на посещение в София. Подписана е Дългосрочна спогодба за икономическо сътрудничество между ГДР и България.

1 юни
Подписано е консулско споразумение между България и ГДР (което влиза в сила на 12.10.1972).

6-18 ноември
В Кьолн е открита първата българска изложба във ФРГ.

1973

1973-1976
Ръководител на Търговското представителство на ФРГ в София е Фриц Мене.

21 декември
България (последна от страните-членки на Варшавския договор) установява дипломатически отношения с Федерална република Германия.

1974

Открити са посолства на Федерална република Германия в България и на България във ФРГ.

8 март 1974 - 1978
Петър Междуречки е български посланик в Бон.

25-26 март
Официално посещение в София на Валтер Шел, вицеканцлер и министър на външните работи на ФРГ. Това е първото посещение на високо равнище след установяването на дипломатически отношения между България и ФРГ. юни Направена е първата копка на сградата на българското посолство в Бон.

1975

4-6 март
Официално посещение на българския министър на външните работи Петър Младенов във Федерална република Германия.

14-16 май
Федералният министър на икономиката Фридрихс пристига на посещение в София.

14 май
Подписана е Спогодба за развитието на икономическото, промишленото и техническото сътрудничество между България и Федерална република Германия.

7 юни
Председателят на Държавния съвет на Народна република България Тодор Живков приема в София председателя на ХДС Хелмут Кол.

23-28 юни
Делегация на Германския Бундестаг начело с неговата председателка Анемари Ренгер пристига на посещение в София.

13-14 септември
Държавният и партиен ръководител на ГДР, Ерих Хонекер, пристига на посещение в София. Подписан е нов договор за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ.

20-21 октомври
Официално посещение на федералния вицеканцлер и министър на външните работи, Ханс-Дитрих Геншер, в София.

24-28 ноември
Първо официално посещение на председателя на Държавния съвет на НРБ, Тодор Живков, във Федерална република Германия. Подписано е петгодишно споразумение за културно сътрудничество
.
25 ноември
Влиза в сила подписаната на 24.11.1975 "Междуправителствена спогодба за дългосрочните перспективи за развитие на икономическото, промишленото и техническото сътрудничество между Федерална република Германия и Народна република България".

1976

1976-1979
Д-р Фридрих Щьокер е посланик на Федерална република Германия в България.

5-7 юни
Хелмут Кол, председател на ХДС и министър-председател на Федерална провинция Ренания-Пфалц, е на посещение в София.

12 ноември
Влиза в сила Споразумението за културно сътрудничество, подписано на 25.11.1975.

1977

5-7 юни
Министърът на земеделието на ФРГ Ертл посещава София и Варна.

20-21 октомври
Вицеканцлерът и министър на външните работи на ФРГ, Ханс-Дитрих Геншер, е на посещение в София.

1978

28 април 1978-1983
Константин Козмов е посланик на България в Бон.

19 май
В Източен Берлин е подписан "Договор за предаването на лица, осъдени на лишаване от свобода, с цел изпълнение на присъдата в държавата, чиито граждани са те". (Договорът е подписан от България, ГДР, Куба, Монголия, Полша, Чехословакия, СССР и Унгария.)

19 май
Подписан е "Договор за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото на юридически лица". (Страни по договора са България, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, Чехословакия, СССР, Унгария.)

7-8 юни
Посещение на председателя на ГЕСП Вили Бранд в София.

3-4 юли
Посещение на българския министър на външните работи Петър Младенов във Федерална република Германия.

12 октомври
Между ГДР и България е подписан "Договор за правоотношенията по граждански, семейни и наказателни дела".

1979

1979-1981
Д-р Харалд Хаймсьот е посланик на Федерална република Германия в България.

2-4 май
Официално посещение на федералния канцлер Хелмут Шмид в София и Варна.

1-2 ноември
Посещение в София на държавния и партиен ръководител на ГДР Ерих Хонекер.

1980

12-23 ноември
Провежда се културна седмица на Федерална република Германия в София. По този повод на 19 и 20 ноември на посещение в София е Хилдегард Хам-Брюхер, държавен министър в Министерството на външните работи на ФРГ.

18 декември
Произведеният във варненската корабостроителница кораб "Хелвеция" е предаден на немската страна. Това е първият български кораб, доставен във Федерална република Германия.

1981

15-16 юни
Министърът на земеделието на ФРГ Ертл е на посещение в Пловдив (по повод Световното ловно изложение).

8-11 юли
Федералният министър на външните работи Ханс-Дитрих Геншер е на посещение в София.

15-17 октомври
Работно посещение на федералния министър на вътрешните работи Баум в София.

1982

1982-1985
Посланик на Федерална република Германия в София е д-р Йозеф Томас.

27-28 януари
Работно посещение на българския министър на външните работи Младенов в Бон.

6 юли
В Бон се провеждат консултации между представители на външните министерства на България и ФРГ.

1983

18 октомври 1983-1991
Георги Евтимов е български посланик в Бон.

13-17 юли
Посещение в София на федералния министър на външните работи Ханс-Дитрих Геншер.

20-21 октомври
Посещение на федералния министър на икономиката Ото Граф Ламбсдорф в България.

22 октомври
Тодор Живков приема в София Х.-Ю. Вишневски, член на Президиума на ГЕСП.

1984

10-11 май
Посещение на българския министър на външните работи Петър Младенов във ФРГ.

11 май
Тодор Живков приема Егон Бар, член на Президиума на ГЕСП.

9 септември
Тодор Живков отказва официалното си посещение във Федерална република Германия, предвидено за края на месеца. Поводът е стационирането на американски ракети със среден обсег на действие в Европа (т.н. "Двойно решение на НАТО").

30.10-01.11
Посещение на федералния министър на правосъдието Х.Енгелхард в София.

1-3 октомври
Посещение на федералния министър на транспорта Долингер в София.

1-2 декември
Посещение на председателя на ГЕСП Вили Бранд в България.

1985

1985-1987
Д-р Ханс-Алфред Щегер е посланик на Федерална република Германия в България.

7-8 март
Официално посещение на федералния вицеканцлер и министър на външните работи, Ханс-Дитрих Геншер, в София. Срокът на Спогодбата за икономическо, промишлено и техническо сътрудничество е продължен с десет години.

10-11 август
Посещение на министър-председателя на Федерална провинция Бавария, Франц-Йозеф Щраус, в София.

24-30 септември
Официално посещение в Бон на българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Станко Тодоров.

6-8 октомври
Федералният министър на икономиката Бангеман е на посещение в България.

9-12 октомври
По повод на Генералната асамблея на ЮНЕСКО в София пристига държавният секретар във Федералното министерство на външните работи Руфус.

1986

Дни на българската култура във Федерална република Германия.

19-21 май
Официално посещение на българския министър на външните работи Петър Младенов в Бон.

2-4 юли
Посещение на българския министър на правосъдието Даскалова в Бон.

8-14 август
Официално посещение на председателя на Бундестага Филип Йенингер в София.

31.08-02.09
Бернхард Фогел, министър-председател на Федерална провинция Ренания-Пфалц, е на посещение в София.

15-16 декември
Работно посещение на федералния министър на външните работи Ханс-Дитрих Геншер в България.

1987

1987-1991
Посланик на Федерална република Германия в България е Карл Валтер Левалтер.

2-5 юни
Официално посещение на Председателя на Държавния съвет на Народна република България Тодор Живков във Федерална република Германия. Подписано е Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане.

3-7 май
Посещение в България на Ернст Албрехт, министър-председател на Федерална провинция Долна Саксония.

6 юли
Прекратяване на заглушаването на предаванията на радио "Дойче веле" на български език.

16-19 юли
Посещение на федералния министър на външните работи Ханс-Дитрих Геншер. Размяна на военни аташета.

5-10 август
Посещение на федералния министър на икономиката Мартин Бангеман в София.

26-27 август
Посещение на министър-председателя на Федерална провинция Бавария Щраус в София.

септември
Между България и Федерална република Германия е постигнато споразумение по програмите "ПРАГ-3" (за техническа и консултантска помощ) и "АМОС" (за сертификация на изделия, произведени в страните от Централна и Източна Европа).

2-6 септември
Посещение на федералния министър на жилищното строителство Шнайдер в София.

27-29 септември
Министърът на икономиката на Федерална провинция Ренания - Пфалц Брюдерле пристига в България по повод на откриването на Международния есенен панаир в Пловдив.

12-17 ноември
Посещение на федералния министър на икономиката Бангеман в България. Заседание на Смесената стопанска комисия по икономически въпроси от двустранен интерес.

1988

Дни на българската култура във Федерална република Германия.

22-26 февруари
Посещение в Германия на българския министър на икономиката Овчаров.

25 февруари
Подписана е Спогодба за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологичното развитие между Федерална република Германия и България.

10 март
Влиза в сила Договорът между Федерална република Германия и България за взаимно насърчаване и защита на капиталовложенията (т.н. Договор за защита на инвестициите, подписан на 12.04.1986).

27-29 април
Посещение в България на Председателя на ГЕСП Фогел.

20-23 юли
Посещение в България на федералния министър на транспорта Варнке.

25 август
Влизат в сила Спогодбата за социална защита между Федерална република Германия и България и Споразумението за приложението й, подписани на 17.12.1987.

22-25 юли
Посещение на Президента на Бундестага Йенингер в България.

21-29 септември
Посещение на министър-председателя на Федерална провинция Долна Саксония Албрехт в България.

24-25 септември
Посещение на министър-председателя на Федерална провинция Бавария Щраус във Варна.

30.10-1.11
Посещение на федералния министър на околната среда Тьопфер в София.

20-24 ноември
Посещение на Рихард фон Вайцзекер в София. Това е първото посещение на президент на ФРГ в България. Подписана е Спогодба за създаване на културни институти в София и Мюнхен. Рихард фонгосрочно сътрудничество между български предприятия и AEG.

21 декември
влизане в сила на "Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане", подписана на 02.06.1987 г.

1989

23 март
подписване на Спогодба за дългосрочно сътрудничество между български предприятия и AEG в София.

29 март
Сключено е споразумение за създаване на смесените акционерни дружества "АСКО-Деница" и "АСКО-ЦУМ".

14 април
В Бон е подписано споразумение за опазване на околната среда между България и Федерална република Германия.

1 май
Открит е "Гьоте-Институт" - София.

28-30 юни
Официално посещение на българския министър на външните работи Петър Младенов в Бон.

29 юли
Влиза в сила Спогодбата за размяна на културни институти в Мюнхен и София, подписана на 21.11.1988.

2-4 юли
Посещение на федералния министър на околната среда Тьопфер в София.

10-13 юли
Посещение на федералния министър на правосъдието Енгелхард в София.

12-14 септември
Посещение на министър-председателя на Федерална провинция Саарланд Оскар Лафонтен в България.

11-15 октомври
Посещение на федералния министър на научните изследвания Ризенхубер в България.

15-17 октомври
Посещение на федералния министър на околната среда Тьопфер в България.

14-15 ноември
Посещение на българския министър на икономиката Овчаров в Германия.

13-18 ноември
Посещение на делегация на Българското Народно събрание, ръководена от неговия председател Станко Тодоров, в Бон.

1990

Откриване на немските факултети по машиностроене и мениджмънт в Техническия университет в София (тогава: МЕИ) в рамките на общ проект, в който участват Университетът в Карлсруе и Техническият университет в Брауншвайг.

2-4 януари
Посещение на Председателя на ЛДП Ото Граф Ламбсдорф в България.

18 януари
Работно посещение на федералния министър на външните работи Ханс-Дитрих Геншер в България.

7 май
Работно посещение на Председателя на Министерския съвет на НР България, Андрей Луканов, в Германия.

9 ноември
Бон. Между българското Министерство на труда и социалните грижи и Федералното министерство на труда и социалния ред е сключено споразумение за изпращане на 4000 работници на трудов договор във ФРГ.

20 декември
Влиза в сила Спогодбата за корабоплаването по вътрешните водни трасета, подписана на 04.07.1989.

1991

През първата година след края на държавната търговия в бившата ГДР българо-германският търговски обмен възлиза на 1330 млн. ДМ.

1991-1995
Посланик на Федерална република Германия в България е Кристел Щефлер.

11-13 февруари
Посещение на българския министър на промишлеността Иван Пушкаров в Германия.

8 април 1991-1998
Български посланик в Бон е Стоян Сталев.

20 март
Посещение на българския министър на външните работи Виктор Вълков в Бон.

31 май
Влиза в сила Договорът за изпращане на работници от български предприятия за изпълнение на трудови договори в Германия, подписан на 12.03.1991.

2-5 септември
Посещение на българския президент Желю Желев в Бон. октомври Подписан е Българо-германският договор за приятелство, сътрудничество и партньорство в Европа, който влиза в сила през ноември 1992 г.

9 октомври
Посещение на федералния министър на външните работи Ханс-Дитрих Геншер в София. 3 септември Влиза в сила Спогодбата за сътрудничество в областта на трудовата и социалната политика, подписана на 07.07.1991.

1992

Търговският обмен между Германия и България се равнява на 1478 млн.ДМ. Преките германски инвестиции в България възлизат на 0,11 млн.ЩД. Подписано е споразумение за разсрочване на дълга на България към Федерална република Германия. Подписана е Междуправителствена програма за културно сътрудничество между България и Федерална република Германия. Подписан е Българо-германски договор за сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, наркотиците, тероризма и нелегалния трафик на хора през границите.

13-15 януари
Българският министър на външните работи Стоян Ганев е на посещение в Бон и Магдебург.

2-5 февруари
Посещение в София на федералния министър на труда и социалния ред Норберт Блюм.

5-6 февруари
Посещение в София на парламентарния държавен секретар във Федералното министерство на икономиката, Клаус Бекман.

8 април
Влиза в сила Спогодбата за приемане на работници с цел разширяване на техните професионални и езикови знания, подписана на 04.02.1992.

20-21 юли
Посещение на Президентката на Германския Бундестаг Рита Зюсмут в София.

12-14 август
Посещение в София на парламентарния държавен секретар във Федералното министерство на храните, селското стопанство и горите, Георг Галус.

5 ноември
Влиза в сила Договорът за приятелство, сътрудничество и партньорство в Европа, подписан на 09.10.1991.

1993

Външнотърговският обмен между Германия и България е равен на този от предходната година - 1478 млн.ДМ. Преките германски инвестиции в България достигат 56,74 млн.ЩД. В качеството си на пълномощник на Федералното правителство Кредитният институт за възстановяване (Кредитанщалт фюр Видерауфбау) започва изпълнението на Програма за реформи в България, в рамките на която до 1997 г. България получава близо 50 млн.ДМ. Сключено е Споразумение за въздушния транспорт между България и Германия. Подписан е Договор за сътрудничество и насърчаване на малките и средни предприятия в България.

2-4 февруари
Председателят на Българското Народно събрание А.Йорданов е на посещение в Бон.

23-29 май
Заседание на Германско-българската парламентарна група в Бон. юни Посещение на Председателя на Федералния конституционен съд Роман Херцог в София.

10-11 юни
Посещение на Федералния канцлер Хелмут Кол в София.

11 юни
Влиза в сила Спогодбата за сътрудничество в областта на опазването на околната среда, подписана на 11.06.1993.

28 юни
Влиза в сила Споразумението по въпроси от общ интерес във връзка с ядрената безопасност и защитата от радиация, подписано на 26.03.1993.

25-26 август
Йоханес Рау, министър-председател на Федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, е на посещение в Русе и София.

11-14 октомври
Посещение в България на Хелмут Шефер, държавен министър във Федералното министерство на външните работи.

1994

Външнотърговският обмен между Германия и България достига 1816,4 млн.ДМ, а преките германски инвестиции в България - 168,17 млн.ЩД. Подписано е Рамково споразумение за сътрудничество между Великотърновския университет и Университета "Мартин Лутер" в Хале. Федералното правителство отпуска 17 млн.ДМ за германско-български проект в областта на образованието. Сключено е споразумение за сътрудничество между министерствата на отбраната на България и Германия.

15-16 февруари
Президентката на Бундестага Рита Зюсмут е на посещение в България.

28-30 март
Посещение на федералния министър на отбраната Фолкер Рюе в София.

11 април
Влиза в сила Българо-германският договор за сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, наркотиците, тероризма и нелегалния трафик на хора през границите, подписан на 14.09.1992.

14-15 април
Посещение на федералния министър на външните работи Клаус Кинкел в София. юли Националният отбор по футбол на България побеждава германския национален отбор на четвърт-финалите от Световното първенство по футбол в САЩ с 2:1 и отива на полуфинал.

28-31 август
За първи път след края на Втората световна война началник-щаб на българската армия, армейски генерал Любен Петров, посещава официално Германия.

1995

Търговският обмен между Германия и България вече е 2129,59 млн.ДМ. Преките германски инвестиции достигат до 184,33 млн.ЩД (считано от 1992 г.). Роденият в Габрово художник Кристо опакова Райхстага в Берлин.

15 януари
Влиза в сила Споразумението за възстановяване на поданството на германски и български граждани, подписана на 09.09.1994 април Германия предоставя на България 135 нови двигателя за бойните самолети МИГ на българските военновъздушни сили. България получава още две доставки в рамките на военно-техническата помощ: 70 подвижни радиостанции и 150 т. резервни части от наличностите на бившата Национална армия на ГДР.

4 април
Посещение на българския министър на външните работи Георги Пирински в Бон.

16-18 май
Председателят на Народното събрание на Република България, Благовест Сендов, е на посещение в Бон.

28-29 юли
Посещение на Манфред Щолпе, министър-председател на Федерална провинция Бранденбург, в София.

август 1995-юли 1999
Посланик на Федерална република Германия в София е Петер Мецгер.

11-12 септември
Посещение в София на Едуард Линтнер, парламентарен държавен секретар във Федералното министерство на вътрешните работи.

19-20 септември
Посещение в София на Петер Хартман, държавен секретар във Федералното министерство на външните работи.

4-8 октомври
На посещение в София е Райнхард Хьопнер, министър-председател на Федерална провинция Саксония-Анхалт.

23-24 октомври
На посещение в България е Ангела Меркел, федерален министър на околната среда, природоопазването и реакторната сигурност. ноември Федералното правителство отпуска 4 млн.ДМ за подобряване на техническото оборудване на българската полиция и в подкрепа на борбата срещу организираната престъпност.

1-3 ноември
Генерал Науман, главен инспектор на Бундесвера, е на посещение в София.

14-16 ноември
В София е Манфред Карстенс, парламентарен държавен секретар във Федералното министерство на транспорта.

1 декември
По инициатива на Проф. д-р h.c. Волфганг Геземан и Проф.д-р Хелмут Шалер в Марбург ан дер Лан е основано и регистрирано Германско-българско общество за насърчаване на взаимоотношенията между Германия и България със седалище в Берлин.

17-19 декември
На посещение в София е Клаус-Юрген Хедрих, парламентарен държавен секретар във Федералното министерство на икономическото сътрудничество и развитие.

1996

Общата стойност на търговския обмен между България и Германия спада на 1843,14 млн.ДМ. Размерът на преките германски инвестиции в България достига до 237,43 млн.ЩД.

19-21 март
Официално посещение на Федералния президент Роман Херцог в България.

17 април
Посещение на бившия федерален министър на външните работи Геншер в София.

25-26 април
Едмунд Щойбер, министър-председател на Федерална провинция Бавария, е на посещение в София.

10-11 юли
Посещение на бившия федерален министър на външните работи Геншер в София.

25-26 юли
Посещение в София на Вернер Хойер, държавен министър във Федералното министерство на външните работи.

24-26 септември
Българският министър на културата Иван Маразов е на посещение в Бон.

29-30 септември
Посещение на Президентката на Германския Бундестаг Рита Зюсмут във Варна.

10-20 ноември
София. Трето заседание на Българо-германския кооперационен съвет под ръководството на българския министър на търговията Атанас Папаризов и парламентарния държавен секретар във Федералното министерство на икономиката Хайнрих Колб.

22-23 ноември
Посещение на новоизбрания Президент на Република България Петър Стоянов в Бон.

18 декември
В София е основан Българо-германският форум за развитие на двустранните връзки във всички области. За председател е избран бъдещият български министър на търговията и туризма Валентин Василев.

1997

Външнотърговският обмен между Германия и България възлиза на 2031,45 млн.ДМ. Германските преки инвестиции в България след 1992 г. са на обща стойност 268,87 млн.ЩД.

10-11 март
Българският министър на земеделието Румен Христов е на посещение в Бон.

27 март
Посещение на федералния министър на външните работи Клаус Кинкел в Пловдив.

17 април
Влиза в сила Споразумението за по-нататъшно насърчаване на сътрудничеството в областта на машиностроенето и мениджмънта във Висшия машинно-електротехнически институт в София, подписано на 17.04.1997.

30 април
Влиза в сила Споразумението за транзита на граждани на трети страни, подписано на 07.11.1996.

14-15 май
Премиерът на българското служебно правителство Стефан Софиянски и бъдещият министър-председател Иван Костов посещават Франкфурт на Майн и Бон и водят разговори с Федералния канцлер Хелмут Кол.

31 май-1 юни
Посещение на българския министър на външните работи Надежда Михайлова в Бон.

1 юли
По искане Валутния борд германската марка става резервна валута на българския лев. (Фиксинг 1000 лева = 1 ДМ.)

21-22 юли
Президентката на Германския Бундестаг Рита Зюсмут е на посещение в София.

18-21 септември
Българският министър на вътрешните работи Бонев е на посещение в Бавария.

22/23 септември
Българският министър-председател Иван Костов е на посещение в Хановер за участие в конгреса на Европейската народна партия.

29 септември - 1 октомври
Българският президент Петър Стоянов е на посещение в Берлин и участва в симпозиум на фондация "Конрад Аденауер".

13 август
Влиза в сила Спогодбата за културно сътрудничество, подписана на 19.03.1996.

15-16 октомври
Посещение на федералния министър на външните работи Клаус Кинкел в София.

18/19 октомври
Посещение на кмета на град Берлин Еберхард Дипген в София.

23-24 октомври
Посещение на федералния министър на правосъдието Едзард Шмид-Йорциг в София.

1-3 ноември
Волфганг Клемент, министър на икономиката, средното съсловие, технологиите и транспорта на Федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, е на посещение в София начело на икономическа делегация.

6-7 ноември
На посещение в София е Карл-Дитер Шпрангер, федерален министър на икономическото сътрудничество и развитие.

10 ноември
Влиза в сила Рамковото споразумение за техническо сътрудничество, подписано на 27.03.1997.

26-27 ноември
Посещение на българския министър на търговията и туризма Валентин Василев в Бон.

27-29 ноември
Посещение в София на министър-председателя на Федерална провинция Тюрингия Бернхард Фогел.

16-18 декември
На посещение в София е Клер Мариенфелд, пълномощник по въпросите на отбраната на Германския Бундестаг. Посещение на българския министър на вътрешните работи Богомил Бонев в Бон.

1998

Българо-германският външнотърговски обмен достига рекордното равнище 2437,9 млн.ДМ. Общият обем на натрупаните след 1992 г. преки германски инвестиции в България е 324,57 млн.ЩД. 14-18 януари На посещение в Бон е българският аграрен министър Венцислав Върбанов.

20-22 януари
Българският министър-председател Иван Костов е на посещение в Германия.

16 март
Българският външен министър Надежда Михайлова е на посещение в Десау.

23-24 март
Федералният министър на икономиката Гюнтер Рексрот е на посещение в София начело на икономическа делегация.

28-30 април
Председателят на Българското Народно събрание Соколов е на посещение в Бон.

4-8 май
Българският премиер Иван Костов е на посещение в Берлин и участва в конгрес на Европейската народна партия.

17 юни
Посещение в Бон на българския министър на отбраната Ананиев.

1-2 юли
Вернер Хойер, държавен министър във Федералното министерство на външните работи, е на визита в София.

5-6 август
Българският министър на правосъдието Гоцев е на посещение в Берлин.

25 август
Влизат в сила Споразумението за социална защита и Правилникът за приложението му, подписани на 17.12.1997.

16-17 септември
Българският министър на вътрешните работи Бонев участва в работата на конференцията на Изпълнителния комитет на страните-членки на Шенгенския договор в Кьонигсвинтер.

2 октомври
Българският външен министър Надежда Михайлова посещава Европейския център "Джордж Маршал" в Гармиш-Партенкирхен.

3 октомври
Надежда Михайлова участва в тържествата по случай Деня на обединението на Германия в Хановер. Българският външен министър е първият член на българското правителство, който се среща с новоизбрания Федерален канцлер Герхард Шрьодер и бъдещия федерален министър на външните работи Йошка Фишер след парламентарните избори в Германия от 27.09.1998.

5-6 октомври
Юта Лимбах, председателка на Федералния конституционен съд, е на посещение в София.

23-24 октомври
Българският министър на търговията и туризма Василев е на посещение в Бон и Берлин. 2.09.1998 Посланик на Република България в Германия става Николай Апостолов.

17-18 декември
В Бон се провежда среща между българския министър на вътрешните работи Бонев и федералния министър на вътрешните работи Ото Шили.

1999

Общият външнотърговски обмен между Германия и България възлиза на 2375,54 млн.ДМ. Натрупаните след 1992 г. преки германски инвестиции в България са на обща стойност 401,87 млн.ЩД.

22-23 януари
Българският аграрен министър Венцислав Върбанов посещава "Зелената седмица" в Берлин.

1 февруари
Българският президент Петър Стоянов участва в церемонията за откриването на "Европейската фондация за Аахенската катедрала" в град Аахен.

2 февруари
Влиза в сила германско-българската спогодба за социалното осигуряване. март Лайпциг. България е централна страна в рамките на Лайпцигския панаир на книгата 99. Организирана е изложба на българската книга и култура, провеждат се литературни четения и др. Експозицията "Книжовни знаци" проследява българо-германските духовни контакти от края на ХVІІІ век до наши дни.

1 април
Посещение на българския външен министър Надежда Михайлова в Бон.

9 май
В разгара на кризата в Косово федералният министър на външните работи Йошка Фишер пристига на посещение в София.

15-17 май
Министър Михайлова провежда политически разговори в Бон.

25/26 май
В София се провежда "Българо-германски колоквиум" по повод на 50-годишнината на Федерална република Германия. Между участниците са: българските народни представители Атанас Папаризов и Димитър Абаджиев, тогавашният държавен министър във Федералното министерство на външните работи и бъдещ член на Европейската комисия Гюнтер Верхойген, бившият федерален министър Ханс Матхьофер, членът на Германския Бундестаг Райнер Епелман, министърът на вътрешните работи на Бавария д-р Гюнтер Бекщайн, главният секретар на Германската служба за академичен обмен д-р Кристиан Боде, главният секретар на Гьоте-Институт д-р Йоахим Сарториус, бившият председател на Германските профсъюзи Ернст Брайт, ръководителят на отдел в "Даймлер-Крайслер АД" д-р Петер-Рюдигер Пуф, регионалният кореспондент на в. "Ханделсблат" за Централна и Източна Европа Йоахим Вайдеман и др.

26 май
Българският министър-председател Иван Костов е на посещение в Бон, където се среща с Федералния канцлер Шрьодер.

2 юни
Българският външен министър Михайлова е в Берлин по повод на конгреса на Европейската народна партия.

17-18 юни
Българският министър-председател Костов е на посещение в Мюнхен.

септември 1999
Посланик на Федерална република Германия в България става Урсула Зайлер-Албринг.

14-15 септември
На посещение в България е Бернхард Ягода, президент на Федералната служба по заетостта. Подписано е административно споразумение за приемане на български сезонни работници.

23 септември
Посещение на Федералния канцлер Герхард Шрьодер в София.

20-21 октомври
Д-р Герлах, държавен секретар във Федералното министерство на икономиката, е на посещение в София начело на икономическа делегация.