Федералното министерство на вътрешните работи подпомага българската Гранична полиция с високопроходими автомобили

Увеличаване на снимка Федералното министерство на вътрешните работи подпомага българското Министерство на вътрешните работи, снабдявайки го с високопроходими автомобили за българската Гранична полиция. Общо 12 автомобила от марката Great Wall, модел Steed 5 на обща стойност 250 000 евро ще бъдат доставени на българската Гранична полиция. Предаването е планирано за декември тази година.