Кметът на София, Йорданка Фандъкова, беше удостоена с Кръст за заслуги I-ва степен на Федерална република Германия

. Увеличаване на снимка (© Deutsche Botschаft Sofia) Посланикът на Германия, г-н Детлеф Лингеман, удостои нa 26.09.2014 г. кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова, с Кръст за заслуги I-ва степен. Високото отличие е признание за нейния дългогодишни заслуги в германо-българските отношения. Както посланик Лингеман подчерта в поздравлението си, от 1985 година г-жа Фандъкова е добринесла значително за изучаването на немския език в България, за двустранния културен обмен, както и за успеха на редица социални, екологични и икономически проекти между двете  Увеличаване на снимка (© Deutsche Botschaft Sofia) държави.
Кръстът за заслуги I-ва степен е о
снован през 1951 година от Президента на Федерална република Германия Теодор Хойс и се връчва на германски и чужди граждани за политически,  социално-икономически и духовни постижения.  Увеличаване на снимка (© Deutsche Botschaft Sofia)
Отличието удостоява освен това всички особено големи заслуги към Федерална република Германия, както например в социалната и каритативна- та области. Връчването на ордена не е обвързано с
финансови придобивки