Президентът Плевнелиев участва в среща на групата „Арайолуш“ в Германия

На 21 и 22 септември президентът Плевнелиев посети Германия в рамките на тазгодишната среща на групата „Арайолуш“ и беше посрещнат от федералния президент Йоахим Гаук. В срещата участваха още държавните глави на Естония, Финландия, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Австрия и Словения.

Наречената на името на португалското селище група, в която участват държавните глави на страни-членки на ЕС, се среща от 2003 г. насам веднъж годишно за обсъждане на актуални и важни теми за бъдещето. Във фокуса на тазгодишните разговори беше и бежанската криза. Държавните глави на единайсетте държави от групата „Арайолуш“ се обединиха около необходимостта от тясно сътрудничество и активна политика на отделни държави. Ситуацията в Украйна, в Близкия Изток и в Гърция беше също сред централните теми. Държавните глави се занимаха и с темата за сплотеността на Европа, както и за образованието и възможностите за участие.

Участниците се договориха следващата среща на групата „Арайолуш“ да се състои в България. Тя следва да се проведе през 2016 г. и се очаква да окаже положителен ефект върху регионалното сътрудничество.

Среща на групата „Арайолуш“

Staatspräsident Plevneliev nahm am Treffen der Arraiolos-Gruppe in Deutschland teil