Поздравително слово на федералния министър на външните работи, Зигмар Габриел, по повод 3 октомври 2017 г.

Зигмар Габриел, федерален министър на външните работи Увеличаване на снимка (© Auswärtiges Amt)

Преди почти три десетилетия отпразнувахме германското Обединение и преодоляването на разделението на Европа на Източна и Западна. Споменът за това събитие вълнува и до днес хората по света. С благодарност поглеждаме назад към този исторически шанс и политиците, които тогава поставиха фундамента за Обединението: Вили Брант и Хелмут Кол, който тази година почина.

Преди всичко това бяха годините на политиката на разведряване на тогавашния федерален канцлер Вили Брант, в които въпреки противоречията на системите чрез сближаване постепенно можа да се постигне промяна. Ангажиментът на Германия за европейската интеграция, помирението със съседните държави и отказът от управленските похвати на националната държава създадоха рамката на германското единство.

След Обединението на Германия и вълнàта от демокрация и върховенство на закона, която заля тогава много държави по света, днес се намираме във време, в което противопоставянето на интересите отново е по-силно. През изминалите години глобалните предизвикателства отново нараснаха: геополитически конфликти, тероризъм, миграционни и бежански потоци, бедност и глад, както и нарастващото изменение на климата и епидемиите изправят хората по целия свят пред големи задачи.

Все още сме в търсене на една, както я нарече Вили Брант „световна вътрешна политика“, която се характеризира с глобална справедливост, сила на правото и преодоляване на националните граници. Глобалното общество постигна значителен напредък в последните десетилетия; Агенда 2030 е крайъгълен камък за световната общност, в еднаква степен - задача и обещание. Само заедно и равнопоставено можем да се справим с глобалните предизвикателства, като напр. изменението на климата с неговите драматични последици като засушавания и наводнения. Също и омиротворяването  на регионални конфликти и кризи е глобална задача; стабилизацията и развитието създават перспективи за живот.

Никоя държава в света не може да реши сама проблемите, пред които сме изправени. Всички тези проблеми могат да се преодолеят не с изолация, а със силни партньори. В светлината на своята собствена история и опит за преодоляване на деспотизма и изграждането и  утвърждаването на демократичната правова държава нашата страна може да посрещне предизвикателствата. Германия е готова да поеме отговорност в международен аспект. Ето защо Германия кандидатства за място на непостоянен член на Съвета за сигурност на Обединените нации за 2019/2020  г. Днес живеем във времена на големи предизвикателства, чието преодоляване ще определи бъдещето на човечеството и на нашата планета. Същевременно живеем в свят с многообразни нови шансове, от които би трябвало активно да се възползваме. Денят на Германското единство е добра възможност да помислим върху това.