Консулски въпроси

Запазване на дата и час

Посолството на Германия в София работи с online-системата за запазване на дата и час на Федералното Министерство на външните работи при паспортни и визови въпроси. Внимание: Не резервирайте часове за заверяване на фотокопия! За тази цел моля да се явите на гишетата ни без предварително уговорен час в рамките на приемните часове!

Dt_Siegel

Информация за заверката на копия за следване в Германия

За заверката на копия за следване в Германия може, както и досега, официално да се заверяват до пет копия безплатно. Заверяват се обаче само копия от документи, за които висшето учебно заведение действително изисква да са официално заверени.

Familie_Portrait

Сключване на брак между германски и български граждани

Информационен лист

Apostille

Признаване на официални документи в Германия и България, процедура за полагане на апостил

Република България се присъедини към Хагската конвенция за освобождаване на чуждестранни официални документи от легализация, считано от 29 април 2001 г. С това вече не е необходима легализацията на бъ...

notarielle Beurkundung

Информация за подаване на молба за издаване на удостоверение за наследници

При откриване на процедура за наследство германските служби за поземлени регистри (вписвания) и банките, понякога и пенсионните служби по правило преди да предприемат прехвърляне на собствеността респ. да изплащане на парични суми изискват от наследниците представяне на удостоверение за наследници. Също и български районни съдилища, занимаващи се с наследствени дела, могат да изискат удостоверение за наследници, като доказателство за статута на наследника съгласно германското право, когато наследодателят е германец. Моля да имате предвид, че когато подавате молба за издаване на удостоверение на наследници, Вие приемате наследството (вкл. евентуалните дългове). След като е издадено удостоверението за наследници, отказ от наследство вече не е възможен! Ако искате да подадете молба за издаване на удостоверение за наследници чрез Посолството, моля попълнете въпросника и го изпратете заедно с копия от необходимите документи до Посолството. След това ние ще се свържем с Вас, за да уточним ден и час за среща

Rentnerbank

Пенсионни въпроси между Германия и България

Въпросът, дали български граждани ще получат държавна пенсия за работата си в Германия, по принцип се урежда съгласно "Спогодбата между Федерална република Германия и Република България за социална сигурност"...

Improvisierte Lohntüte mit Geldscheinen

Проверка на идентичността при откриване на банкова сметка, отпускане на кредит и сходни сделки

Законът срещу прането на пари възлага на банки и други задължени лица обширни задължения за полагане на дължимата грижа. По-специално трябва да се проверява самоличността на клиентите на банката и на ...

Консулски въпроси

konsular_hilfe

Правен и консулски отдел

На 12.12.2017г. (вторник) следобед отдел „Правни и консулски въпроси“ няма да работи !

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни 2017 г. и 2018 г. , в които Посолството няма да работи

През 2017 г. и през 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)
01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна

Информации от А-Я

Karteikasten, (c) colourbox.com

Информации от А-Я – тук ще намерите по ключови думи в азбучен ред информации от Консулския отдел на Германското посолство в София. Тези информации в момента са налични само на немски език. Ако имате някакви конкретни въпроси, моля свържете се с Консулския отдел по телефона или по мейла

Удостоверяване и заверка на подписи в Посолството

В случай, че искате в Посолството да се извърши удостоверяване (например на молби за издаване на наследствен документ) или заверка на подписи върху правно-частни удостоверения (например пълномощни, заявка за вписване в Търговския регистър и др.), първо изпратете, моля, Вашите документи респ. Вашия немскоезичен проект на текста на Правно-консулския отдел по ел. поща или факс за проверка. Това важи и за текстови проекти, подготвени от нотариус в Германия. При това съобщавайте и координати за връзка, за да може след това да бъде договорен ден и час.
Ако без предварително уговорена среща се явите през приемните часове на гишетата, може само да бъдат приети документите, самият служебен акт може да се изпълни едва след проверка и договаряне на ден и час.