Консулски въпроси

Запазване на дата и час

Посолството на Германия в София работи с online-системата за запазване на дата и час на Федералното Министерство на външните работи при паспортни и визови въпроси. Внимание: Не резервирайте часове за заверяване на фотокопия! За тази цел моля да се явите на гишетата ни без предварително уговорен час в рамките на приемните часове!

Dt_Siegel

Информация за заверката на копия за следване в Германия

За заверката на копия за следване в Германия може, както и досега, официално да се заверяват до пет копия безплатно. Заверяват се обаче само копия от документи, за които висшето учебно заведение действително изисква да са официално заверени.

Familie_Portrait

Сключване на брак между германски и български граждани

Информационен лист

Apostille

Признаване на официални документи в Германия и България, процедура за полагане на апостил

Република България се присъедини към Хагската конвенция за освобождаване на чуждестранни официални документи от легализация, считано от 29 април 2001 г. С това вече не е необходима легализацията на бъ...

notarielle Beurkundung

Информация за подаване на молба за издаване на удостоверение за наследници

При откриване на процедура за наследство германските служби за поземлени регистри (вписвания) и банките, понякога и пенсионните служби по правило преди да предприемат прехвърляне на собствеността респ. да изплащане на парични суми изискват от наследниците представяне на удостоверение за наследници. Също и български районни съдилища, занимаващи се с наследствени дела, могат да изискат удостоверение за наследници, като доказателство за статута на наследника съгласно германското право, когато наследодателят е германец. Моля да имате предвид, че когато подавате молба за издаване на удостоверение на наследници, Вие приемате наследството (вкл. евентуалните дългове). След като е издадено удостоверението за наследници, отказ от наследство вече не е възможен! Ако искате да подадете молба за издаване на удостоверение за наследници чрез Посолството, моля попълнете въпросника и го изпратете заедно с копия от необходимите документи до Посолството. След това ние ще се свържем с Вас, за да уточним ден и час за среща

Rentnerbank

Пенсионни въпроси между Германия и България

Въпросът, дали български граждани ще получат държавна пенсия за работата си в Германия, по принцип се урежда съгласно "Спогодбата между Федерална република Германия и Република България за социална сигурност"...

Improvisierte Lohntüte mit Geldscheinen

Проверка на идентичността при откриване на банкова сметка, отпускане на кредит и сходни сделки

Законът срещу прането на пари възлага на банки и други задължени лица обширни задължения за полагане на дължимата грижа. По-специално трябва да се проверява самоличността на клиентите на банката и на ...

Консулски въпроси

konsular_hilfe

Правен и консулски отдел

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни през 2018 г., в които Посолството няма да работи

През 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна

Информации от А-Я

Karteikasten, (c) colourbox.com

Информации от А-Я – тук ще намерите по ключови думи в азбучен ред информации от Консулския отдел на Германското посолство в София. Тези информации в момента са налични само на немски език. Ако имате някакви конкретни въпроси, моля свържете се с Консулския отдел по телефона или по мейла

Удостоверяване и заверка на подписи в Посолството

В случай, че искате в Посолството да се извърши удостоверяване (например на молби за издаване на наследствен документ) или заверка на подписи върху правно-частни удостоверения (например пълномощни, заявка за вписване в Търговския регистър и др.), първо изпратете, моля, Вашите документи респ. Вашия немскоезичен проект на текста на Правно-консулския отдел по ел. поща или факс за проверка. Това важи и за текстови проекти, подготвени от нотариус в Германия. При това съобщавайте и координати за връзка, за да може след това да бъде договорен ден и час.
Ако без предварително уговорена среща се явите през приемните часове на гишетата, може само да бъдат приети документите, самият служебен акт може да се изпълни едва след проверка и договаряне на ден и час.