Шенгенски визи за живеещи в България чуждестранни граждани

Чуждестранни граждани с постоянно местожителство в България и съответно валидно дългосрочно българско разрешение за пребиваване (т.н. “Граждани на трети страни”), които искат да подадат заявление за виза за частно или бизнес-пътуване или транзитно преминаване през Германия, трябва да представят следните документи:

     - валиден задграничен паспорт (със срок на валидност не повече от 10 години) и “лична карта” за България,

     - 1 формуляр за виза + 2 паспортни снимки

     - здравна застраховка за чужбина, валидна за всички страни от Шенгенското договорно пространство с покритие
       от най-малко 30.000 евро.

Необходими допълнителни документи:

a) при заявления за бизнес-виза:

     - оригинална покана от германския бизнес-партньор;

     - извлечение от Търговския регистър за българската фирма

     - заповед за командировка (за собственици на фирми: актуални извадки от банковите сметки през последните три месеца, актуални банкова референция и удостоверение от НАП)

b) при заявления за виза за частно пътуване:

     - декларация за поемане на разноските от страна на германския домакин съгласно §§ 66- 68 от Закона за
       чужденци от германския домакин

     - удостоверение от работодателя и документ за трудово възнаграждение.

c) при заявление за туристическа виза:

     - документ за достатъчно налични средства (например извлечение от банковата сметка с движенията по
       сметката от последните три месеца, документ за заетост и трудовото възнаграждение или документ за
       самостоятелна дейност)

     - резервация за хотел и полет

d) при заявления за летищна транзитна виза:

     - валидна виза за страната, за която се пътува

     - самолетен билет

Срок на обработката:

Срокът на обработка на визовите заявления зависи от гражданството на кандидата за виза и може да е от един работен ден до няколко седмици. Моля да се информирате при подаване на заявлението, колко време ще отнеме обработката на Вашата виза.