Отмяна забраната за влизане в Централния регистър за чужденци и Шенгенската информационна система

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück. Увеличаване на снимка (© (c) dpa - Report)

Всички евентуални налични регистрации, касаещи български граждани (граждани на Съюза), включително и свързаните с тях документи за идентичност на личността бяха заличени генерално от 01.01.2007 г.

Не се заличават обаче вписвания, които са направени поради определени, особено тежки нарушения срещу закона/престъпления.

Службите, които са разпоредили вписването, ще извършат проверка на конкретния случай, дали запазването на вписването в Централния регистър за чужденци все още е допустимо с оглед на строгите критерии във връзка с правото за свободно движение на гражданите на Съюза.

На засегнатите български граждани се препоръчва своевременно преди заплануваното влизане в страната да изяснят със службата разпоредила вписването, дали съществува забрана/съмнения за влизане в страната. Ако на тази служба не й е известно или неясно, дали въобще съществува още забрана/съмнения за влизане в страната, то това може преди това да се установи с лична справка от водения от Федералната административна служба Централен регистър за чужденци.

За тази цел може да се обърнете в писмен вид към Федералната административна служба. Съответни заявления може да получите в Посолството и да изпратите на

Bundesverwaltungsamt
Ausländerzentralregister
D-50728 Köln

Съгласно закона за защита на личните данни справката може да се даде само лично на засегнатото лице. Ето защо трябва да приложите заверено копие от задграничния Ви паспорт с цел идентификация на самоличността и подпис на Вашата молба за справка, заверен от Посолството или от нотариус.

Срокът на действие на експулсиране/екстрадиране по правило може да се ограничи, като се подаде съответна молба. Молбата за допълнително ограничаване на срока на действие на експулсирането се подава в службата, която е разпоредила експулсирането/екстрадиране. Тя единствено е компетентна да ограничи действието им.

Забележка

Тази информация няма претенции за изчерпателност и не е правно обвързана. Това не е официален документ, а само обобщение на най-важните положения.Отмяна забраната за влизане в Централния регистър за чужденци и Шенгенската информационна система

Reise

Правен и консулски отдел

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни през 2018 г., в които Посолството няма да работи

През 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна