Свободно движение на лица

От 01.01.2007г.  български гражданинямат нужда повече от визаза влизане във Федерална република Германия.Визовият режим е напълно отменен.

За влизане в страната е необходимо само представянето на валиден задграничен паспортили лична карта при преминаване на границата. Български граждани не се нуждаят от разрешение за престой (Aufenthaltserlaubnis - разрешение за престой, Niederlassungserlaubnis-разрешение за установяване) дори и при дългосрочни престои в Германия и не подлежат на специална регистрация.

С присъединяването си България е част от общия европейски вътрешен пазар, ето защо отпада и контролът на стоки на вътрешните граници. Засега обаче не отпада контролът на лица, макар че свободното придвижване на лица вече е гарантирано с присъединяването.

При продължителност на престоя до три месеца българските граждани трябва да притежават само валиден задграничен паспорт или лична карта. Няма никакви други условия за изпълнение или формалности за уреждане.

При продължителност над три месеца те се регистрират – както и германците – в Meldebehörde (Службата за адресна регистрация). В рамките на регистрацията те могат да предяват основанието си за свободно придвижване. Въз основа на тези данни, които Службата за адресна регистрация препраща на Службата за чужденци, на тях по служебен път им се издава удостоверение за право на престой. В този случай може в зависимост от целта на престоя да се изиска представянето на документи относно целта на трудовата дейност или следване, осигурена жизнена издръжка, здравно осигуряване и др.

Съгласно разпоредбите на федералните провинции за адресна регистрация регистри-рането трябва да стане най-късно 14 дни след установяването в Германия в Службата за адресна регистрация (по правило това е Службата за адресна регистрация на съответния град или община).

Забележка

Тази информация е един вид ориентир за влезлите в сила разпоредби на Закона за чужденци относно българските граждани. Тя няма претенции за изчерпателност и не е правно обвързана. Това не е официален документ, а само обобщение на най-важните положения. Проверката, дали са налице правните предпоставки, се извършва във всеки отделен случай от компетентната германска служба респ. подразделение. Свободно движение на лица

Reise

Правен и консулски отдел

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни през 2018 г., в които Посолството няма да работи

През 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна