Митнически въпроси

Митническо-правни въпроси

На митническо-правни въпроси относно внасянето на вещи в Германия отговаря Информационната служба на германската митническа администрация. Съответните адреси за контакт ще намерите на уеб-страницата на германските Митници на следния линк (само на немски език):
Информационни служби на германската митническа администрация

Внос в България

За митническите въпроси относно внасянето в България е компетентна българската Агенция „Митници“ към българското Минитерство на финансите. Запитванията се отправят на английски или български език към Агенция „Митници“, дирекция „Международно сътрудничество и европейска интеграция“, ул. Аксаков 1, 1000 София, тел. 00359/2/98591010 или -98594331, факс: 00359/2/-9806897 или -9879420
www.customs.bg


По въпроси относно
 комерсиалния внос ще Ви консултира Германо-Българската индустриално- търговска камара. Адрес: ул. Фр. Жолио-Кюри 25А, 1113 София, тел.: 00359/2/816 3010, факс: 00359/2/816 3019
ahk-bg%27%org,ahk-office

http://bulgarien.ahk.de


Допълнителна информация за вноса в България с комерсиална цел може да получите и от Germany Trade and Invest GmbH (преди BfAI). Адрес:Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, тел.: 0049/228/24993-0, факс: 0049/228/24993-212
http://www.gtai.de

Митнически въпроси

Правен и консулски отдел

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни през 2018 г., в които Посолството няма да работи

През 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна