Предварително онлайн запазване на дата и час в отдел „Правни и консулски въпроси“

Увеличаване на снимка

Важно

Посолството на Германия в София работи със системата за онлайн запазване на дата и час на Федералното Министерство на външните работи. Внимание: Не резервирайте часове за заверяване на фотокопия! За тази цел моля да се явите на гишетата ни без предварително уговорен час в рамките на приемните часове!

Тогава подаването на молби за паспорт, лични карти и визи в посолството ще е възможно само след предварително онлайн-запазени дата и час.

Запазването на дата и час можете да направите сами лесно и бързо. Нужен Ви е достъп до интернет, например от дома, работното място, приятели или от интернет-кафе. Запазването на дата и час е безплатно. Достъпът до системата е чрез уеб-страницата на посолството www.sofia.diplo.de

Чрез системата за запазване на дата и час посолството е в състояние да осигури постоянно регулиран поток на посетителите. Така посетителите имат удобството да запазят удобни за тях дата и час и имат точно определено време за идване в посолството без дълго време за изчакване.

В зависимост от сезонното голямо натоварване е възможно вече да са запазени всички дати и часове или да трябва да се запазват далеч напред във времето.
Опитът показва, че това е предимно през месеците май до септември или преди празнични дни. За да може своевременно да се пътува, най-добре е отрано да се подаде молба за паспорт респ. виза; подаването на молба за паспорт е възможно шест месеца преди изтичането на последния паспорт.

Преди запазването на дата и час е добре внимателно да се прочете информацията, защото ако нямат всички необходими документи подаващите молба за съжаление трябва да бъдат върнати и да договорят нова дата и час. За съжаление не могат да се предоставят дата и час за обща консултация по време на приемните часове.

За всички останали предлагани от посолството услуги – например заверка на копия, пенсионни удостоверения – може както и досега да посетите Консулския отдел през работното време без предварително запазени дата и час. В семейни и наследствено-правни въпроси и за заверката на подписи посолството препоръчва във всеки случай предварителен контакт по телефона или по ел. път.

Вие вече можете да запазвате дата и час за молби на тези линкове:

За онлайн запазване на дата и час

Предварително онлайн запазване на дата и час в отдел „Правни и консулски въпроси“

Terminvergabe

Правен и консулски отдел

На 12.12.2017г. (вторник) следобед отдел „Правни и консулски въпроси“ няма да работи !

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни 2017 г. и 2018 г. , в които Посолството няма да работи

През 2017 г. и през 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)
01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна