Предварително онлайн запазване на дата и час в отдел „Правни и консулски въпроси“

Увеличаване на снимка

Важно

Посолството на Германия в София работи със системата за онлайн запазване на дата и час на Федералното Министерство на външните работи. Внимание: Не резервирайте часове за заверяване на фотокопия! За тази цел моля да се явите на гишетата ни без предварително уговорен час в рамките на приемните часове!

Тогава подаването на молби за паспорт, лични карти и визи в посолството ще е възможно само след предварително онлайн-запазени дата и час.

Запазването на дата и час можете да направите сами лесно и бързо. Нужен Ви е достъп до интернет, например от дома, работното място, приятели или от интернет-кафе. Запазването на дата и час е безплатно. Достъпът до системата е чрез уеб-страницата на посолството www.sofia.diplo.de

Чрез системата за запазване на дата и час посолството е в състояние да осигури постоянно регулиран поток на посетителите. Така посетителите имат удобството да запазят удобни за тях дата и час и имат точно определено време за идване в посолството без дълго време за изчакване.

В зависимост от сезонното голямо натоварване е възможно вече да са запазени всички дати и часове или да трябва да се запазват далеч напред във времето.
Опитът показва, че това е предимно през месеците май до септември или преди празнични дни. За да може своевременно да се пътува, най-добре е отрано да се подаде молба за паспорт респ. виза; подаването на молба за паспорт е възможно шест месеца преди изтичането на последния паспорт.

Преди запазването на дата и час е добре внимателно да се прочете информацията, защото ако нямат всички необходими документи подаващите молба за съжаление трябва да бъдат върнати и да договорят нова дата и час. За съжаление не могат да се предоставят дата и час за обща консултация по време на приемните часове.

За всички останали предлагани от посолството услуги – например заверка на копия, пенсионни удостоверения – може както и досега да посетите Консулския отдел през работното време без предварително запазени дата и час. В семейни и наследствено-правни въпроси и за заверката на подписи посолството препоръчва във всеки случай предварителен контакт по телефона или по ел. път.

Вие вече можете да запазвате дата и час за молби на тези линкове:

За онлайн запазване на дата и час

Предварително онлайн запазване на дата и час в отдел „Правни и консулски въпроси“

Terminvergabe

Правен и консулски отдел

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни през 2018 г., в които Посолството няма да работи

През 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна