Икономика

Gläserne Manufaktur von VW Увеличаване на снимка (© picture-alliance/ ZB) Икономическият отдел предлага обширна информация за икономиката в България, за Германия като икономически център, за германската развойна дейност и технологии, както и за инициативите на федералното Министерство на външните работи за външно-икономическото стимулиране.

Трансантлатическо партньорство за търговия и инвестиции

Трансантлатическо партньорство за търговия и инвестиции (от английски Transatlantic Trade and Investment Partnership / TTIP) е споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ под формата на международен договор, което се намира в процес на преговори. Конкретните преговори започнаха преди една година...

Competence Assessment Information System

Създадената от Българската стопанска камара и с европейско финансиране интернет-платформа "MyCompetence", е информационна система в областта на  управлението на човешките ресурси, която обработва данни за описание на длъжности, осигурява стандартизиран обмен на информа- ция, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила...