Икономика

Gläserne Manufaktur von VW Увеличаване на снимка (© picture-alliance/ ZB) Икономическият отдел предлага обширна информация за икономиката в България, за Германия като икономически център, за германската развойна дейност и технологии, както и за инициативите на федералното Министерство на външните работи за външно-икономическото стимулиране.

Трансантлатическо партньорство за търговия и инвестиции

Трансантлатическо партньорство за търговия и инвестиции (от английски Transatlantic Trade and Investment Partnership / TTIP) е споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ под формата на международен договор, което се намира в процес на преговори. Конкретните преговори започнаха преди една година...

Какво е конкурентоспособност?

Понятието конкурентоспособност произлиза от икономиката и обозначава способността на едно предприятие да пласира с печалба своите стоки, респ. услуги, а по този начин да печели от вложения капитал...

Competence Assessment Information System

Създадената от Българската стопанска камара и с европейско финансиране интернет-платформа "MyCompetence", е информационна система в областта на  управлението на човешките ресурси, която обработва данни за описание на длъжности, осигурява стандартизиран обмен на информа- ция, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила...

Икономика

Prüfung eines Motorblocks

Germany Trade & Invest (GTAI)

Neues Logo Germany Trade and Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest (GTAI) is the economic development agency of the Federal Republic of Germany. With more than 50 offices in Germany and abroad and its network of partners throughout the world, GTAI supports German companies setting up in foreign markets, promotes Germany as a business location and assists foreign companies setting up in Germany.

Икономически новини

Redaktion