Стимулиране на икономиката извън Германия

Увеличаване на снимка Тук ще получите икономическа информация за България и преглед на възможностите на стимулиране на  икономиката извън Германия от страна на Германското външно министерство. 

Autoexport

Außenwirtschaftsförderung des Auswärtigen Amts

Външна икономика

Schiffscontainer