Апаратура, дарена от фондация „Александър фон Хумболт“, връчена официално на Института по физиология на растенията и генетика към БАН

На 24.11.2016 г. в помещенията на Института по физиология на растенията и генетика към Българската академия на науките дарената от фондация „Александър фон Хумболт“ апаратура беше предадена официално на г-жа проф. д-р Виолета Великова, ръководител на Лабораторията „Фотосинтеза – активност и регулация“.
Домакинята прие дарената апаратура, която й се предоставя в качеството й на възпитаник на Фондацията след изтичане на стипендията за провеждане на научни изследвания в Германия, и представи под формата на доклад начина на действие и областите на приложение на новите уреди. При това се касае за хлорофилен флуориметър, CCD камера и LED-Array-Illumination апарат, както и принадлежности на стойност от почти 28.000,- евро, от които 20.000,- евро са осигурени от самата фондация.
В качеството си на организация - посредник на германската външна политика в областта на културата и образованието фондацията „Александър фон Хумболт“ подпомага високо квалифицирани учени от чужбина за провеждането на престои за научни цели в Германия.  Чрез програмата за подпомагане, която осигурява помощи за апаратура, на стипендиантите се дава възможност да продължат работата си по изследователски проекти и след престоя им в Германия.
Ръководителят на Научния отдел на Немското посолство, г-н Йорг Шенк, връчи символично от името на фондацията „Александър фон Хумболт“ дарените апарати, които вече се намират в експлоатация. Други присъстващи бяха г-жа проф. д-р Снежанка Дончева, директор на Института, проф. д-р Андон Косев, директор на Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, г-жа проф. д-р Илза Пъжева, ръководител на Секция „QSAR и молекулно моделиране“ към същия институт и председател на Хумболтовия съюз в България, както и други членове на Хумболтовия съюз, сътрудници и служители на различни сродни институти и секции.
Г-жа проф. д-р Лора Тасева, учен-посланик на фондация „Александър фон Хумболт“ в България разясни в рамките на кратък реферат след предаването на дарението структурата и задачите на фондация „Александър фон Хумболт“ и различните възможности за подпомагане и насърчаване на научните изследвания.