Германия

Какво е конкурентоспособност?

Понятието конкурентоспособност произлиза от икономиката и обозначава способността на едно предприятие да пласира с печалба своите стоки, респ. услуги, а по този начин да печели от вложения капитал...

Стимулиране на икономиката извън Германия

Тук ще получите икономическа информация и преглед на възможностите на стимулиране на  икономиката извън Германия от страна на Германското външно министерство.

Neues Logo Germany Trade and Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest (GTAI) is the economic development agency of the Federal Republic of Germany. With more than 50 offices in Germany and abroad and its network of partners throughout the world, GTAI supports German companies setting up in foreign markets, promotes Germany as a business location and assists foreign companies setting up in Germany.

ICE

Място за инвестиции

Германия се намира в центъра на Европа и разполага с голям икономочески и научен потенциал. Възползвайте се от този потенциал. 

Innovationsmarkt Forschung und Entwicklung

Панаири и изложения

Германия - панаири и изложения

Windräder einer Windkraftanlage sind bei Bornstedt in der Nähe von Magdeburg...

Научни изследвания и технилогии

Тук може да намерите информация за научни постижения и важни научни институции в Германия.