Германия

Стимулиране на икономиката извън Германия

Тук ще получите икономическа информация и преглед на възможностите на стимулиране на  икономиката извън Германия от страна на Германското външно министерство.

ICE

Място за инвестиции

Германия се намира в центъра на Европа и разполага с голям икономочески и научен потенциал. Възползвайте се от този потенциал. 

Innovationsmarkt Forschung und Entwicklung

Панаири и изложения

Германия - панаири и изложения

Windräder einer Windkraftanlage sind bei Bornstedt in der Nähe von Magdeburg...

Научни изследвания и технилогии

Тук може да намерите информация за научни постижения и важни научни институции в Германия.

The Energy Transition

Alternative Enregieformen - Übersicht