Германия и България задълбочават сътрудничеството си в областта на околната среда и опазването на климата

В четвъртък, 27.10.2016 г., Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност (ФМОСОПСЯБ) представи под ръководството на д-р Силвия Щергер (ФМОСОПСЯБ) Програмата за насърчаване на инвестициите за намаляване на замърсяването на околната среда в чужбина. Присъстваха и представители на банковата група KfW Bankengruppe и на Инициативата за жилищно стопанство в Източна Европа. Информационното мероприятие последва подписването на съответното споразумение на 20.06.2016 г. между България и Германия. Това стана по време на Съвета на ЕС по околна среда в Люксембург. Целта е задълбочаване на сътрудничеството в областта на опазването на околната среда и климата и насърчаване на пилотни проекти в областта на екологията.
Бернд Щробел, представител на
BMUB, представи важни подходи, цели и полета на действие на Програмата. За да се информират за Програмата, на събитието присъстваха представители на български общини и фирми.
Планираните инвестиции ще бъдат изразходени за намаляване на „трансграничните въздействия върху околната среда“, както се казва в информационната брошура на ФМОСОПСЯБ за Програмата за иновации в областта на околната среда. Евентуално поле за действие предлагат например опазването на климата, опазването на чистотата на въздуха или защитата на почвите. Инвестициите ще бъдат вложени в конкретни проекти, като например подобряването на производствените технологии.
Подборът на проектите ще бъде извършен от министерствата на околната среда на двете страни. Проектите ще имат преди всичко образцов характер, за да се постигне т.нар. ефект на „пътеводен фар“. Те ще трябва да покажат, че в дългосрочен план общините и предприятията имат икономическа и екологична полза от инвестициите, и по този начин да допринесат за намирането на колкото се може повече последователи.