Държавният секретар Бекмайер: Задълбочаване на успешното партньорство с България в сферата на енергетиката

Българо-германския съвет за коопериран Увеличаване на снимка Държавният секретар Уве Бекмайер (вдясно), д-р Ингрид Хенгстер, член на УС на Кредитния институт за възстановяване KfW, Билян Балев от УС на Българската банка за развитие (вторият вляво) и Божидар Лукарски, министър на икономиката на България (вляво) (© BMWi/Susanne Eriksson) На 12.10.2015 парламентарният държавен секретар във Федералното министерство на икономиката и енергетиката, Уве Бекмайер, посрещна българския министър на икономиката Лукарски в рамките на заседание на Българо-германския съвет за коопериране във Федералното министерство на икономиката.
Държавният секретар Бекмайер: „Радвам се, че днес заедно можем да поемем по пътя към нови брегови в множество области на германо-българското икономическо партньорство. Заедно ще поставим нови акценти в областите енергетика и енергийна ефективност – т.е. в сфери на политиката, които са от голямо значение за България, Германия и цяла Европа. Затова аз приветствам факта, че Кредитният институт за възстановяване (KfW) възнамерява да подпомогне с кредит от 100 млн. евро българската програма за енергийна ефективност; окончателното решение на съответната комисия следва да бъде взето още този месец. С програмата ще бъдат подпомогнати по-специално малки и средни предприятия, които представляват гръбнака на нашите икономики. Всичко това ясно показва, че България може да продължи да разчита на Германия и на германския бизнес.“
Благодарение на това финансиране значително повече българи ще могат да се възползват от помощ. България е сред държавите-членки на Европейския съюз с голям потенциал за подобряване на енергийната ефективност. В рамките на заседанието освен това се дискутираха мерки, които да спомогнат за допълнително укрепване на средното съсловие в България, за подобряване на рамковите условия за инвеститори и за насърчаване на българския експорт. От дълги години Германия е най-важният икономически партньор на България. Двустранният стокообмен тази година вероятно ще достигне над 6,5 млрд. евро. При това търговията между двете държави е почти балансирана.