Енергийният сектор в България не е икономически устойчив

Hochspannungsmast und Windrad Увеличаване на снимка (© dpa/pa) Вече е налице политически консенсус за това, че енергийният сектор в България трябва да бъде реформиран. Определянето на независим регулатор от парламента е важна предпоставка. Документът със становището (виж линка по-долу) на новия регулатор  от 21.05.2015 г. изхожда от извършената предварителна работа от Световната банка и Европейската комисия и при това съблюдава също така започналата в рамките на „Енергийния борд“ дискусия на неутрална, неповлияна от интереси фактическа основа. Посолството би искало да помогне на заинтересованите читатели да си създадат собствена преценка:

Становище

Electricity and Natural Gas Liberalisation Process in Bulgaria

Energiewende in Deutschland

Presentation