Икономическо сътрудничество

Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие, Федералното министерство на външните работи и Посолството на Германия в София координират повече от 15 години двустранното икономическо сътрудничество с България.

Между 1992 и 2006 г. в рамките на Трансформ-програмата на Федералното правителство Германия е подпомогнала България с 65 милиона евро.

Между 1998 и 2006 г. бяха предоставени допълнителни средства за проекти в рамките на финансовото и техническо сътрудничество, както и кредит за развитие за намерението „Комунална инфраструктура“, общо около 170 милиона евро.

Договорените по време на последните двустранни правителствени преговори през 2006 г. проекти бяха приключени до 2010 г.; с това и формално приключи съвместното ИС.

След присъединяването към ЕС през 2007 г. за България възникна като страна-членка на ЕС задължението също да е донор за ИС.

Акценти в стимулирането на двустранното ИС бяха:

  • конкурентноспособността на българската икономиката
  • земеделие и горско стопанство за малки и средни предприятия
  • подкрепа на държавната администрация

Най-важните организации за осъществяване на техническото и финансово сътрудничество от немска страна бяха Дружеството за техическо сътрудничество – GTZ (2011 г. се обединяват DEG, In Went и Дружеството за международно сътрудничество – GIZ) и германската банка за развитие KfW.

Обстойна информация за сътрудничеството за развитие в България предоставя брошурата на Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие „Gemeinsam für ein starkes Europa“  (виж линка вдясно)

Измежду многото успешни резултати от двустранното ИС се отличават петте германо-български Центрове за професионално обучение; те имат качеството да са модели и за други Центрове за професионално обучение. Благодарение на допълнение към българския Закон за насърчаване на заетостта от 2011 г. те имат статута на държавни предприятия и ще могат да извършват и икономическа дейност. (виж линка вдясно).

Training - Made in Germany

iMOVE: Training - Made in Germany

iMOVE is an initiative of the German Federal Ministry of Education and Research to promote and facilitate global business and co-operation between German training providers and international public and private organisations. iMOVE is a section of the Federal Institute for Vocational Education and Training, providing collaboration opportunities and helping to establish contacts with high-ranking officials and individuals from the education sector. 

Дуалното обучение в Германия

Worldskills Лайпциг - Световното първенство на професиите

Успешен старт в професията...

Българо-германски центрове за професионално обучение

New logo for Germany’s cooperation projects abroad

Logo "Deutsche Zusammenarbeit"

From now on the new logo for Germany’s cooperation projects abroad is “german coopera­tion”. This goes particularly for projects run by Kreditanstalt für Wiederaufbau – Reconstruc­tion Loan Corporation (KfW), for example, or the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), which have often used only their own logos to date.