Дуалното обучение в Германия - Успешен старт в професията

Увеличаване на снимка За успех в теорията и практиката: дуалното обучение в Германия е един от най-успешните елементи на немската образователна система. То се провежда както в предприятията, така и в  професионалните училища. Във видеото по-долу може да се запознаете с концепцията на дуалното обучение в Германия:

Дуално обучение в Германия (Видео на английски език)

Worldskills Лайпциг - Световното първенство на професиите

Worldskills Лайпциг - Световното първенство на професиите