Германия и България

Leipziger Buchmesse

Икономическо сътрудничество

Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие, Федералното министерство на външните работи и Посолството на Германия в София координират повече от 15 години двустранното икономиче...

© BMWi

Mиграция към Германия – факти

С новата година отпаднаха и последните ограничения за работа в Европейския съюз за румънци и българи. На национално и европейско равнище с темата „Миграция по бедност“ от Румъния и България се прави политика. Въз основа на съответно парламентарно запитване Федерал-ното правителство се постара да направи обстойно представяне на общите взаимовръзки ...

Insel Rügen - Kalkriffe

Отношенията между Германия и България в областта на туризма

Отношенията между Германия и България в областта на туризма от години са пример за успешно развитие...

Energiewende in Deutschland

Electricity and Natural Gas Liberalisation Process in Bulgaria

Presentation