Трансантлатическо партньорство за търговия и инвестиции

Увеличаване на снимка

Трансантлатическото партньорство за търговия и инвестиции ( от английски Transatlantic Trade and Investment Partnership / TTIP ) е споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ под формата на международен договор, което се намира в процес на преговори. Конкретните преговори започнаха преди една година.
Противоречиви коментари има по отношение на недостатъчната прозрачност и влиянието на концерните върху преговорите. Това оспорва ЕС комисарят Карел де Гухт с аргумента, че всеки етап в преговорите се оповестява официално, но без да се разкриват конкретни точки от съдържанието.
На нашата интернет-страница искаме да Ви информираме за процесите на преговори, защото при едно добро споразумение и двете страни могат да очакват голям импулс за икономиките си.
За повече подробности: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_en.htm

Увеличаване на снимка