Да онагледим Европейската идентичност

Wartburg Увеличаване на снимка (© REGIERUNGonline/Reineke) Понякога упрекват Европейския съюз, че е елитарен проект или не играе роля в живота и мисленето на европейците. Тези упреци не са нови, но в хода на кризата с еврото отново се засилват. „Европейският печат за културно наследство“ е един нов проект за укрепване на чувството за принадлежност и на идентичността на европейските граждани. С печата ще се отличават места, които символизират и са пример за европейското обединение, както и за идеалите и историята на Европа и Европейския съюз. Те дават също така израз на общите принципи на свобода, демокрация, културно многообразие, толерантност и солидарност и засилват европейската идентичност. Мярката влезе в сила в края на ноември 2011 г. чрез общото решение на Европейския парламент и на Съвета.
Европейският печат за културно наследство е създаден през 2006 г. като междудържавна инициатива, между другото на Франция и Испания, за да направи по-видима идеята за обединена Европа. Германия участва в нея от декември 2010 г. с обединените „Места на Реформацията“ и „Места на Желязната завеса“. През май 2011 г. Съветът на министрите на културата одобри превръщането на печата за културно наследство в мярка на Европейския съюз. На 23 ноевмри 2011 г. след одобрението от Европейския парламент мярката влезе в сила. От 2013 г. ще могат да се отличават напр. културни паметници, археологически находища, културни ландшафти или места-паметници, които се класифицират като изключително значими за европейската история и култура, както и за европейския процес на обединяване. Особено Германия се застъпи успешно за това, също и тематично свързани помежду си места да могат да се кандидатират заедно за новия печат. След 2013 г. местата в рамките на досегашната инициатива ще трябва да отговарят на същите критерии и ще трябва да се кандидатират наново. От 2014 г. те ще се проверяват отделно.
При Европейския печат за културно наследство категорично не става дума за конкуренция на Световното културно наследство на ЮНЕСКО или за културните
Fahne der Europäischen Union Увеличаване на снимка (© picture-alliance/ dpa) маршрути на Съвета на Европа, тъй като изборът се прави само според символичната стойност на местата, а не въз основа на красотата или архитектурните качества. Решаваща роля играе педагогическото измерение и преди всичко по-добрият достъп на млади хора до историята и културата на Европа, който се цели. След решението на Съвета на министрите на културата през май държавният министър Пипер каза в този смисъл следното: „Радвам се, че с печата трябва да се достигне по-специално и до младите хора. Така те могат да преживеят и видят европейската идентичност.“
Всяка участваща страна-членка може на всеки две години да предлага максимално две места, които да получат печат. Впоследствие тези предложения се оценяват от независимо експертно жури, което може да предложи за печат най-много едно място в дадена държава.
Повече информация за проекта „Европейският печат за културно наследство“

© Auswärtiges Amt

Европейският печат за културно наследство

Europäisches Kulturerbesiegel