Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Увеличаване на снимка

С началото на новата учебна 2015/2016 година 12 училища в България ще предлагат Германска езикова диплома (DSD) I-ва степен. Германската езикова диплома е официално признат сертификат за владеене на немски език на Конференцията на министрите на образованието и културата в Германия. Сред българските учебни институции в София, които можем да приветстваме като съвсем нови участници в програмата на DSD, са Националната финансово-стопанска гимназия, 31-во училище „Иван Вазов“ и Търговско-банковата гимназия. Освен това към тях се нареждат училище „Свети Кирил и Методи“ във Велинград, гимназиите за чужди езици в Плевен и Смолян, Априловската гимназия в Габрово и Математическата гимназия във Варна. Германската езикова диплома I-ва степен отговаря на общоевропейската езикова рамка на ниво А2/В1 и допълва предлаганата от доста време в България Германска езикова диплома II-ва степен, която отговаря на ниво на владеене на езика В2/С1. Училищата, в които от 2016 година ще се полагат двата вида изпити, са в Русе, Силистра и Варна. Общо 31 училища (виж линка по-долу) България вземат участие в програмата за Германска езикова диплома:

31 училища [pdf, 26.49k]
Инициативата „Училища Партньори на бъдещето“ представя (виж линка по-долу) накратко някои от участващите училища: представяне

Deutsch - Sprache der Ideen

Lieste der DSD-Schulen in Bulgarien