Откриване на Образователен център за ромски семейства "Факултета 2"

Увеличаване на снимка Ромите са второто по численост малцинство в България и наброяват около 750 000. Те продължават да бъдат ежедневно изолирани и поради това социалното развитие е трудно и за младото поколение. Организацията Health and Social Developmant ( „Здраве и социално развитие“) (Hesed, учредена през 1998 г.) има за цел да предложи по-добро бъдеще и образователна интеграция на децата и младежите и по тази причина до този момент е открила четири Центъра за обучение и развитие. Увеличаване на снимка Последният Център, открит на 30 март, се намира в софийския квартал Факултета, в който живеят около 40 000 роми.  Фокусът на този Център е насочен към насърчаване развитието на децата в ранна възраст и подпомагане на младите семейства, като HESED подкрепя младежите и по-късно при трудовата им интеграция. Центърът бе открит в присъствието на Посланик Лингеман и други представители на Roma Inclusion Ambassadors Group , както и много медии. Повече информация за Организацията HESED ще намерите тук:  http://www.hesed.bg/en