Тържествено връчване на дипломите във ФаГИОПМ на ТУ София

На 25.11.2016 г. във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на Техническия университет София се състоя тържественото връчване на дипломите на тазгодишните абсолвенти.
Проф
. д-р инж. Иван Кралов, заместник-ректор на ТУ, и проф. д-р Стефан Стефанов, декан на ФаГИОПМ, поздравиха абсолвентите за успешното завършване на тяхното обучение. Ръководителят на Научния отдел на Немското посолство в София, г-н Йорг Шенк, също честити на студентите. В поздравителното си слово той обърна внимание на това, че ФаГИОПМ е най-големият проект за университетско обучение на Германската служба за академичен обмен в целия свят и вече 25 години без прекъсване се радва на голяма почит. Тази година 95 бакалаври и магистри завършиха следването си, повечето от тях с немска и българска диплома. ТУ София си сътрудничи с общо четири германски университета – партньори: с Технологичния институт на Карлсруе по специалността „Общо машиностроене“, с Университета „Ото фон Гюрике“ в Магдебург по специалността „Информатика“ (Компютърни системи и технологии), с Техническия университет Брауншвайг по специалността „Индустриален мениджмънт“ и с Висшето училище по икономика и мениджмънт Есен по специалността „Бизнес администрация“. Студентите от тези специалности се обучават по учебните планове на съответните партньорски университети на немски език от германски и български преподаватели.
Голям брой родители, приятели и близки, както и представители на фирми присъстваха на тържественото събитие. Сред тях беше и д-р Райнхолд Глес, директор на фирма
GK Software AG от Шьонек/Саксония, който в поздравителното си слово посочи на абсолвентите конкретни професионални перспективи.