Трета среща "Германо-френски университет" в София

От 3 до 6 ноември в София се проведе трета среща "Германо-френски университет" на Балканите. Събитието беше организирано от Université Paris Nanterre в сътрудничество с университета в Мюнстер. От балканските страни участваха Софийският университет „Свети Климент Охридски“, факултетът по право „Iustinianus Primus“ на Университета „Св. Св. Кирил и Методи“ в Скопие, Университетът в Прищина „Хасан Прищина“ и Университетът на Тирана.
Провеждащият се за трети път есенен
"Германо-френски университет" даде чудесна възможност за обмен между изследователи, юристи и студенти в магистърски програми от различни европейски страни по темата „Бежанци, миграция и правова държава в балканските страни“.
Германският и френският посланик приветстваха участниците на 3 ноември в германската резиденция в София. На срещата присъстваха и инициатори и организатори на от "Университета". През следващите дни се проведоха много дискусии и уъркшопове, бяха изнесени лекции и доклади и по различни теми, свързани с бежанската криза и проблемите на миграцията в актуален и исторически план, както и по много други теми.