Завесата се вдига за немски език!

Конкурсът за училищен театър „Завесата се вдига за немски език! навлиза в петата си година. Чрез игровата комбинация от театър (игра) и немски език искаме да спечелим българските младежи за изучаването на немския език и да ги мотивираме да подобрят знанията си по него.

Учениците от 5 до 12 клас, които се интересуват, трябва да изпратят десетминутен запис от репетицията на пиесата, която да бъде показана на финала в Монтана. С тазгодишната тема са се занимавали учени и философи от миналите столетия и дори хилядолетия. „Свобода: Право, задължение, чувство или възможност?“ приканва да се занимаем с темата за свободата от различни гледни точки. Някои от въпросите, които биха могли да бъдат разработени са например: „Какво изобщо означава свободата?“, „Може ли човек да бъде наистина свободен?“, „Може ли свободата да означава и зависимост?“, „Добре ли е да бъдем свободни?“    

Фестивалът за училищен театър „Завесата се вдига за немски език!“ е съвместен проект на Гьоте-институт, фондация „Ханс-Зайдел“, министерството на науката и образованието на република България и на посолството на Германия.

Срокове:
  -  до 28.11.2016 г. продължават записванията в Гьоте-институт
  -  до 17.02.2017 г. могат да бъдат изпращани десетминутните записи от репетицията на пиесата
  -  до 28.02.2017 г. ученическите групи ще бъдат уведомени, за това, дали пиесата им е била избрана
  -  от 20 до 22.04.2017 г. победителите ще представят пиесата си в Монтана

 Повече информация на: http://www.goethe.de/ins/bg/de/sof/lhr/sth.html