Германия и България

Преглед на българо-германските културни отношения

Германия и България са тясно свързани в областта на културата и образованието: било то на ниво университети, или чрез изучаването на немски език или чрез подпомагането на културни инициативи. Много организации и в двете страни предлагат възможности за опознаване на съответно другата култура и за активен и жив обмен.

Deutsche Sprache

Немскоезично обучение

Тук можете да се информирате кои училища предлагат преподаване на немски език.

Deutsche Schule Sofia

An der Deutschen Schule Sofia werden deutsche und bulgarische Kinder und Jugendliche in deutscher Sprache und nach deutschen Lehrplänen unterrichtet.

Initiative "Schulen: Partner der Zukunft"

Дунав свързва

Проектът „Дунав свързва“ е част от инициативата „Училища: Партньори на бъдещето“ и има за цел да изгради мрежа от младежи от поречието на Дунав, които изучават немски език и които в продължение на две години в рамките на регионални и трансгранични проекти ще учат и работят съвместно.

Алумни-клуб

Вие сте учили, следвали, живели или работили в Германия? Прекарали сте важна част от живота си в Германия и прилагате придобитите умения и квалификация във Вашата родина България? В такъв случай станете член на алумни-клуба към Посолството на Германия в София и се свържете допълнително с членовете на Alumniportal Deutschland!

100.000 участват

Повече от 100.000 души от 190 страни са се регистрирали до днес на Алумнипортала Германия. Порталът е за германски алумни от целия свят, които са следвали, специализирали или работили в Германия, или които са се обучавали в немска институция извън Германия. Социалната мрежа предлага възможност за контакти в целия свят с германски алумни, както и с немски предприятия, ВУЗ-ове или организации, за да обменят професионални знания, разширят собствената си компетентност или да използват ноу-хау на другите. Повече информация за Алумнипортала Германия на:

Edward Hopper: Hotel Lobby

Немски и немскоезични културни институции в България

Много институции в България представят, подкрепят и предават аспекти на немската култура. Те информират за събития и програми, свързани с Германия, като програми за обмен & стипендии, концерти & излож...

DKI - Deutsche Kultur International

Internationaler Kulturaustausch

Unter „Neues im Kulturaustausch“  werden täglich neue Ausschreibungen, Stipendien, Wettbewerbe und Projekte des internationalen Kulturaustauschs  zu allen Aspekten der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik aktualisiert!

Wartburg

Европейският печат за културно наследство

Понякога упрекват Европейския съюз, че е елитарен проект или не играе роля в живота и мисленето на европейците. Тези упреци не са нови, но в хода на кризата с еврото отново се засилват. „Европейският печат за културно наследство“ е един нов проект за укрепване на чувството за принадлежност и идентичността на европейските граждани...