Германия и България

100.000 участват

Повече от 100.000 души от 190 страни са се регистрирали до днес на Алумнипортала Германия. Порталът е за германски алумни от целия свят, които са следвали, специализирали или работили в Германия, или които са се обучавали в немска институция извън Германия. Социалната мрежа предлага възможност за контакти в целия свят с германски алумни, както и с немски предприятия, ВУЗ-ове или организации, за да обменят професионални знания, разширят собствената си компетентност или да използват ноу-хау на другите. Повече информация за Алумнипортала Германия на:

Преглед на българо-германските културни отношения

Германия и България са тясно свързани в областта на културата и образованието: било то на ниво университети, или чрез изучаването на немски език или чрез подпомагането на културни инициативи. Много организации и в двете страни предлагат възможности за опознаване на съответно другата култура и за активен и жив обмен.

Edward Hopper: Hotel Lobby

Немски и немскоезични културни институции в България

Много институции в България представят, подкрепят и предават аспекти на немската култура. Те информират за събития и програми, свързани с Германия, като програми за обмен & стипендии, концерти & излож...

Deutsche Sprache

Немскоезично обучение

Тук можете да се информирате кои училища предлагат преподаване на немски език.

Initiative "Schulen: Partner der Zukunft"

Дунав свързва

Проектът „Дунав свързва“ е част от инициативата „Училища: Партньори на бъдещето“ и има за цел да изгради мрежа от младежи от поречието на Дунав, които изучават немски език и които в продължение на две години в рамките на регионални и трансгранични проекти ще учат и работят съвместно.

Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland is an editorially supported social online network, which sees itself as a service for all Germany-alumni as well as for companies, networks, organizations and institutes of higher education. A unique combination of topical and emotional services with a connection to Germany and an online community opens entirely new opportunities for maintaining contacts and networks.

Събития

SemperOpernball Dresden

Internationaler Kulturaustausch

DKI - Deutsche Kultur International

Unter „Neues im Kulturaustausch“  werden täglich neue Ausschreibungen, Stipendien, Wettbewerbe und Projekte des internationalen Kulturaustauschs  zu allen Aspekten der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik aktualisiert!

Алумни-клуб

Вие сте учили, следвали, живели или работили в Германия? Прекарали сте важна част от живота си в Германия и прилагате придобитите умения и квалификация във Вашата родина България? В такъв случай станете член на алумни-клуба към Посолството на Германия в София и се свържете допълнително с членовете на Alumniportal Deutschland!