Младеж за разбирателство (YFU)

Увеличаване на снимка

Сдружение „Младеж за разбирателство - България” ("Youth For Understanding - България") предлага на ученици между 15 и 18 годишна възраст възможността да прекарат 1 учебна година в Германия. По време на тази година на обмен те ще живеят в германски приемни семейства и ще учат в 10-ти или 11-ти клас.

http://www.yfu-bg.com/