Култура и образование в Германия

Deutsch lernen

Защо да изучаваме немски език?

Информации за хората, които искат да са в крак с духа на 21 век. Като 1-ви или 2-ри език на около 125 милиона хора немският е сред най-значимите езици на света. 

Humboldt Universität

Следване в Германия

Германия като място за следване печели атрактивност със своите международно ориентирани дипломи за висше образование като Бакалавър или Магистър, специалности изучавани на английски език, система на о...

Drei Freundinnen

Обмен на ученици и студенти

Програмите за обмен и партньорствата между отделни училища подпомагат задграничната мобилност на младите хора, разбирателството и толерантността по меджу им, както и тяхната отвореност към света. При ...

Професионално обучение и квалификация

Германия е страна на идеите. Образованието, науката и научните изследвания. Германия се ангажира и с програми за професионално образование и допълнителна квалификация по целия свят.

Joe Lovano beim JazzBaltica 2005

Културен живот в Германия

Културният живот в Германия е многообразен и вълнуващ. Открийте тук информация за културните събития  в Германия.

Career: Translation

Career: Translation

So you want to be a translator. Where do you start? What skills will you need? Which certifications are important? How do you get a job? This month Young Germany will walk you through the process of becoming a translator in Germany.

Fascinating World Heritage

Luthergedenkstätten in Wittenberg

Germany is strongly involved in the preservation of cultural monuments around the world. Now Germany has again been elected as a new member of the UNESCO World Heritage Committee until 2015.

Празници и традиции

Oktoberfest München

В Германия има много различни обичаи и празници. Най-големите и важни са Коледа и Велик ден. Но и "петото годишно време" - Карнавалът се радва на голяма популярност.