Да не се разхищава и капка вода

Световна седмица на водата от 27 август до 1 септември в Стокхолм. Увеличаване на снимка (© dpa)

Ценен кръговрат: 96% от отпадните води от частните домакинства и обществени заведения в Германия се насочват към пречиствателни станции и се пречистват. В никоя друга европейска страна  не се рециклират толкова отпадни води.  Ползата от отпадните води е във фокуса на Световната седмица на водата от 27 август до 1 септември в Стокхолм.

Какво е Световна седмица на водата?

Целта на проявата е да се разяснява „мъдростта на водата“, защото чистата вода е предпоставка за съществуването ни. От 1991 година насам Стокхолмският международен институт по водата (SIWI) организира „World Water Week“. Тя е единственият по рода си форум в света за обмен на наука, икономика, политика и гражданско общество.                                       

Германия с какви теми ще се представи?

Многобройни институции и участници от Германия ще бъдат в Стокхолм: например Федералното министерство на външните работи, което отчитайки хуманитарните бедствени ситуации, участва в изготвянето на наръчник за санитарни технологии или Институтът за технологии в Карлсруе (KIT), който представя тренировъчен метод, за да демонстрира ползата от отпадните води при производството на енергия.

Защо отпадните води са централна тема?

Непречистените канални води са потенциален замърсител на питейната вода и с това на здравето. Колко важна е взаимовръзката между водата, санитарните условия и хигиената - съкратено WASH – , ще бъде дискутирано между йорданското Министерство на образованието, норвежката Организация за бежанците и German Toilet Organization. Тази неправителствена организация е член на германската „WASH-Netzwerk“ - обединяваща 20 NGO - и работи, за да осигури на възможно повече хора по света достъп до чисти тоалетни и устойчиви пречиствателни системи.

Какви други теми са включени в програмата на събитието?

  Друго глобално предизвикателство е замърсяването на водите с пластмасови отпадъци. По време на Световната седмица на водата германската Банка за възстановяване (KfW) ще участва в дискусия по тази тема. Тя стана инициатор на Blue Action Fund. Той подкрепя неправителствени организации в работата им за опазване на моретата и подпомага създаване на нови защитени зони, устойчив риболов и природосъобразен туризъм. До 2019 година ще бъдат финансирани около дузина проекти с минимум 20 милиона евро.