Данни за автора / Защита на личните данни

Разяснения за събирането и използването на лични данни

При всяко влизане на потребителите в интернет-каталога на Министерството на външните работи и при всяко извикване на файл временно в протоко-лен файл се запаметяват и обработват данни за този процес.

Преди запаметяването всеки сегмент на файла се анонимизира чрез промяна на IP-адреса.

Конкретно за всяко използване/влизане ще се запаметяват следните данни:

  • анонимизиран IP-адрес,
  • дата и час,
  • извикана страница/име на извикания файл,
  • предаден обем данни,
  • информация, дали влизането/извикването е било успешно.

Тези данни се обработват само за статистически цели и за oптимизиране на каталога с предложения и след това се изтриват.

За други цели данните не се използват и не се предоставят на трети.

При влизане в отделните сайтове се използват т.н. темпорални “бисквитки” (Cookies), за улесняване на навигацията. Тази серия “бисквитки” не съдържат лични данни и се изтриват в края на сесията. Не се използват техники, като например Java-Applets или Active-X-Controls, които правят възможно просле-дяването на достъпа на потребителя.

Пощенски адреси и е-mail адреси, предоставени в рамките на запитвания или поръчване на информационен материал, се използват изрично за кореспон-денция респ. за доставка.


Адре
с:

Посолство на Германия
Aдрес: България, 1113 София, ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
Тел:   +00359-2-918380   ;   Факс:   +00359-2-9631658
sofia%27%auswaertiges-amt%27%de,info

Отговорен главен редактор: Mapkyc Xaac
Редактори: Адриана Тонева, Моника Хелинг

Снимки:
Auswärtiges Amt, dpa - picture-alliance, Colourbox.com, Phototek.de

Указания за ползване

Съдържанието на тези интернет страници е правно защитено. Внимателно се следи за верността, актуалността, пълнотата и разбираемостта на публикованото тук съдържание. Полагат се непрекъснати грижи за съдържанието на тези страници. Въпреки това трябва да се отбележат следните ограничения...