Указания за ползване

Съдържанието на тези интернет страници е правно защитено. Внимателно се следи за верността, актуалността, пълнотата и разбираемостта на публикованото тук съдържание. Полагат се непрекъснати грижи за съдържанието на тези страници. Въпреки това трябва да се отбележат следните ограничения:

Съдържание от други доставчици

Въпреки че полагаме старания за внимателен подбор на линковете (връзките), ние нямаме никакво влияние върху съдържанието или оформянето на чужди интернет страници, към които препращаме директно или индиректно ("Links"). Поради това не поемане никаква отговорност или гаранция за коректността или пълнотата на съдържанието на интернет страници, към които препращат нашите страници. Това важи за всички посочени на нашите страници линкове и за съдържанието на всички страници, до които водят посочените линкове. Освен това не поемаме отговорност за заимстваните от Дойче веле новини и верността на информацията за времето от Германската метеорологична служба.

Съобщения за грешки

Редакцията моли потребителите на тези интернет страници при случай да насочват вниманието ни към публикувано от трети лица непозволено или грешно съдържание, към което се поддържа линк на интернет страницата. Също така молим да ни уведомявате, ако собственото съдържание не е вярно, актуално, пълно и разбираемо. Моля за целта да ползвате нашия формуляр за контакт.

Авторско право

Предоставяните на тази интернет страница информация и елементи от оформлението са защитени с авторско право. Забранено е препечатване, размножаване, превеждане или използване и употреба по друг начин на цялото съдържание или на части от съдържанието без нашето изрично предварително писмено съгласие.

Собствено съдържание

Доколкото поместеното на тези страници съдържание обхаваща правни разпоредби, служебни указнаия, препоруки или информация, същите биват предоставени съзнателно и отговорно и максимално добросъвестно. При несъответствия обаче е валидна единствено актуалната версия, както е публикавана в предидения за целта обнародващ орган. Евентуални правни указания, препоръки и информация нямат задължителен характер; не се извършва правно консултиране.

Лични данни

Доколкото на интернет страницата съществува възможност за въвеждане на лични или служебни данни (имейли, имена, адреси), посочването на тези данни от страна на потребителя става изрично на доброволна основа. Лични данни се събират само с Ваше знание и с Ваше съгласие.

Kontakt

Ако имате въпроси, които искате да зададете посредством email чрез нашата интернет страница, моля да ползвате долуизложения формуляр.